SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Hatékony Február 16, 2017


A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA

A Talk Fusion®, Inc. videokommunikációs szolgáltatásokat („termékek és szolgáltatások”) nyújt a felhasználóknak. Ettől eltérő tartalmú kifejezett rendelkezés hiányában a termékek és szolgáltatások aktuális verzióját fejlesztő bármely új funkcióra (az új verziók kiadását is ideértve) érvényesek a Szolgáltatási feltételek. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek és szolgáltatások biztosítása adott állapotban („as is”) történik, és hogy a Talk Fusion nem vállal felelősséget az alábbiakért: a felhasználói üzenetváltások vagy személyre szabott beállítások tárolásának elmulasztása, illetve a felhasználói adatok és üzenetek, valamint a felhasználó bármely tulajdonának elvesztése vagy sérülése.

A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Talk Fusion termékeinek és szolgáltatásainak felhasználása tekintetében a felhasználó elfogadja az alábbiakat: (a) valós, pontos, aktuális és hiánytalan információkat közöl az ügyfelek regisztrációs feltételeinek megfelelően, és (b) az ügyfélprofil pontossága, aktualitása és hiánytalansága érdekében gondoskodik annak vezetéséről és haladéktalan frissítéséről. Ha a felhasználó hamis, pontatlan, nem naprakész vagy hiányos információkat ad meg, illetve a Talk Fusion jogosan vélheti úgy, hogy a megadott információ hamis, pontatlan, nem naprakész vagy hiányos, a Talk Fusion jogosult a felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy megszüntetni, valamint a termékek és szolgáltatások minden és bármely jelenlegi és jövőbeli felhasználására vonatkozó igényt visszautasítani.

A FIÓK MÓDOSÍTÁSA

Ha az Ön profilja frissítésre szorul, azt elvégezheti, ha bejelentkezik a Talk Fusion-fiókjába, és elektronikusan megadja az új adatokat, illetve elküldi azokat e-mailben a support@talkfusion.com.

JELSZAVAK

A jelszó bizalmas jellegének megőrzése a felhasználó felelőssége. Teljes egészében a felhasználót terheli a felelősség továbbá minden tevékenység kapcsán, amelyet a felhasználó fiókjával hajtanak végre. A Talk Fusion nem felelős semmilyen jogellenes felhasználás, veszteség vagy bármely egyéb jellegű kár kapcsán, amely részben vagy egészében abból fakad, hogy a felhasználó elmulasztotta megőrizni a felhasználói jelszó bizalmas jellegét. Bármikor megváltoztathatja jelszavát, ha bejelentkezik a Talk Fusion-fiókjába.

VISELKEDÉSI NORMÁK

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Talk Fusion nem képes minden tartalmat felülvizsgálni annak elküldése előtt, ám a Talk Fusion vagy megbízottja jogosult (ám nem köteles) saját kizárólagos belátása alapján elutasítani vagy áthelyezni bármely olyan tartalmat, amely a Talk Fusion rendszerén keresztül érhető el. A felhasználó különösképpen elfogadja, hogy nem használja fel a termékeket és szolgáltatásokat bármilyen jellegű sértő, obszcén, vulgáris, rágalmazó jellegű, becsületsértő, gyűlöletkeltő, fenyegető, zaklató vagy szexuális jellegű, illetve faji, nemi vagy vallási alapon diszkrimináló tartalom közlésére, ideértve bármely olyan egyéb anyagot, amely ellentétben állhat bármely vonatkozó jogszabállyal, illetve észszerű morális elvek alapján általánosan sértőnek ítélhető. A felhasználó tudomásul veszi, hogy minden nyilvánosan vagy privát módon közölt információ, adat, szöveg, szoftver, zene, hanganyag, fénykép, rajz, videó, üzenet vagy egyéb anyag (azaz „tartalom”) kizárólag azon személy felelőssége, akitől az adott tartalom ered. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében a felhasználó, és a nem a Talk Fusion a felelős minden tartalomért, amelyet a felhasználó e-mailben elküld, továbbít vagy egyéb módon elérhetővé tesz a termékeken és szolgáltatásokon keresztül. A Talk Fusion nem felügyeli a termékek és szolgáltatások segítségével továbbított tartalmakat, és így nem garantálja azok pontosságát, sértetlenségét vagy minőségét, és nem támogatja az ilyen tartalmakat semmilyen módon. A Talk Fusion semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen módon bármilyen tartalomért, korlátozás nélkül ideértve bármely hibát vagy hiányosságot, illetve bármely veszteségért vagy bármilyen jellegű kárért, amelynek okozója bármely olyan tartalom felhasználása, amelyet e-mailben, átvitellel vagy egyéb módon kapott meg a Talk Fusion.

A felhasználó elfogadja, hogy nem használja fel a termékeket és szolgáltatásokat az alábbiakra: (I) bármely törvényellenes, káros, fenyegető, sértő, fenyegető jellegű, zaklató természetű, becsületsértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó jellegű, adatvédelmi jogokat sértő, gyűlöletkeltő, rasszista vagy egyéb módon kifogásolható tartalom e-mailben való továbbítása, átvitele vagy egyéb módon elérhetővé tétele; (II) kiskorúak kárára elkövetett bármilyen cselekedet; (III) bármely kéretlen hirdetés, reklámanyag, levélszemét vagy „spam” e-mailben való továbbítása, átvitele vagy egyéb módon elérhetővé tétele (IV) bármely személy vagy szervezet nevében való fellépés, korlátozás nélkül ideértve a Talk Fusion alkalmazottait és tisztségviselőit, illetve egy személlyel vagy egy szervezettel való kapcsolat hamis fényben való feltüntetése; (V) fejlécek hamisítása vagy azonosító jegyek egyéb módon történő manipulálása, amelynek célja a Talk Fusion rendszerén keresztül küldött tartalom eredetének elfedése; (VI) bármely olyan tartalom e-mailben való továbbítása, átvitele vagy egyéb módon elérhetővé tétele, amely szoftveres vírust vagy bármilyen egyéb számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amelynek célja bármely számítógépes szoftver vagy hardver, illetve távközlési eszköz működésének megzavarása, megszüntetése vagy korlátozása; (VII) bármely olyan tartalom e-mailben való továbbítása, átvitele vagy egyéb módon elérhetővé tétele, amellyel kapcsolatban a felhasználó erre nem jogosult bármely jogszabály, megállapodás vagy megbízotti viszony értelmében (például munkavállalói viszony vagy titoktartási megállapodás keretében megismert bennfentes, magánjellegű és bizalmas információk); (VIII) bármely olyan tartalom e-mailben való továbbítása, átvitele vagy egyéb módon elérhetővé tétele, amely bármely fél vagy külső fél szabadalmi jogait, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát sérti; (IX) mások zaklatása, illetve személyes adatok begyűjtése vagy tárolása más felhasználókról; a Talk Fusion termékeinek, kiszolgálóinak vagy hálózatainak megzavarása, illetve a Talk Fusion hálózataihoz kötődő előírások, eljárások, irányelvek és szabályok megsértése; (XI) bármely vonatkozó helyi, állami, országos vagy nemzetközi jogszabály szándékos vagy véletlen megsértése, korlátozás nélkül ideértve az Egyesült Államok értékpapír- és tőzsdefelügyeletének szabályait, az Egyesült Államok szövetségi kommunikációs bizottságának előírásait és bármely országos vagy egyéb értékpapírtőzsde bármely előírását.

A KÉRETLEN LEVELEK TILALMA

A felhasználók nem használhatják a szolgáltatást tömeges kéretlen levelek küldésére vagy egyéb jellegű visszaélésekre (levélszemét, azaz „spam”). A kéretlen levelekkel kapcsolatos felszólításra adott válasz elmulasztása jogalapot szolgáltat a felhasználói fiók azonnali megszüntetésére.

NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYOK

A felhasználó elfogadja, hogy minden helyi jogszabályt betart az online viselkedés és az elfogadható tartalmak kapcsán. A felhasználó különösképpen (de korlátozás nélkül) elfogadja, hogy betart minden vonatkozó jogszabályt az Egyesült Államokból vagy a lakóhelye és/vagy származása szerinti országból kivitt műszaki adatok tekintetében.

KÁRTALANÍTÁS

A felhasználó beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Talk Fusion, valamint tisztségviselőit, leányvállalatait, társult vállalatait, egyéb partnereit és munkavállalóit bármely veszteség, kár, költség (ideértve az ügyvédi költségeket), kereset vagy kárigény kapcsán, amely harmadik felektől származik olyan tartalom kapcsán, amelyet a felhasználó e-mailben elküldött, továbbított vagy elérhetővé tett a Talk Fusion rendszerén keresztül, illetve a Szolgáltatási feltételek megsértése kapcsán.

TULAJDONJOG FENNTARTOTT JOGOK

A Megállapodás egy része sem értelmezhető úgy, hogy bármilyen tulajdonjogot biztosítana a felhasználónak a Talk Fusion szellemi tulajdona kapcsán, sem licenc alapján, sem jogcím alapján, sem egyéb módon. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékek és szolgáltatások magánjellegű és bizalmas információkat tartalmaznak, amelyekre kiterjednek a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és egyéb jogszabályok. A Talk Fusion által kifejezetten jóváhagyott esetek kivételével a felhasználó elfogadja, hogy nem módosítja, adja bérbe vagy kölcsönbe, terjeszti vagy használja fel származékos munkák készítésére a termékeket és szolgáltatásokat sem részben, sem egészben.

A GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS JOGNYILATKOZAT

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA ADOTT ÁLLAPOTBAN („AS IS”) TÖRTÉNIK. A Talk Fusion a törvény által megengedett lehető legteljesebb mértékbenmértékbenkifejezetten kizár minden kifejezett és vélelmezett garanciát, korlátozás nélkül ideértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciát. A Talk Fusion nem garantálja, hogy a termékek és szolgáltatások megfelelnek a felhasználó igényeinek, hogy a szolgáltatás működése folytonos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, illetve hogy a termékek és szolgáltatások használatával elérhető eredmények pontosak vagy megbízhatók lesznek. A termékek és szolgáltatások használatán keresztül letöltött vagy egyéb módon beszerzett anyagok letöltése és beszerzése a felhasználó saját belátása alapján és saját kockázatára történik, és kizárólag a felhasználó felelőssége saját számítógépes rendszerének vagy mobileszközének bármely sérülése, illetve bármely adatvesztés, amely az ilyen anyagok letöltéséből fakad. A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a termékeket és szolgáltatásokat saját kockázatára használja. A felhasználó által a Talk Fusiontől vagy a termékeken és szolgáltatásokon keresztül vagy azokból megszerzett szóbeli és írásos tanácsok és információk egyike sem jelent olyan garanciát, amely nem szerepel kifejezetten a Szolgáltatási feltételekben.

ÁLTALÁNOS GYAKORLATOK

A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion és külső tanácsadók nem felelősek bármely üzenet, kommunikáció vagy egyéb tartalom törléséért vagy tárolásának hiányáért, amelyet a Talk Fusion kezel, illetve amelyet a Talk Fusion rendszerén vagy a termékek és szolgáltatások használatán keresztül továbbítottak.

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A Talk Fusion fenntartja magának a jogot, hogy bármikor átmenetileg vagy véglegesen módosítsa a termékeket és szolgáltatásokat akár értesítéssel, akár értesítés nélkül. A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion nem felelős a felhasználó vagy bármely külső fél felé a Talk Fusion rendszerének bármely módosítása, felfüggesztése, átalakítása, frissítése, kiegészítése vagy megszüntetése kapcsán. Minden ilyen felülvizsgálat, módosítás, átalakítás, frissítése vagy kiegészítése kizárólagos tulajdonosa a Talk Fusion, és azokkal kapcsolatban a Felhasználónak joga nem keletkezik.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Talk Fusion semmilyen esetben sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, járulékos, különleges, következményes vagy büntetőjogi kárért, korlátozás nélkül ideértve a profit, a felhasználás, az adatok, a goodwill vagy egyéb immateriális javak elvesztéséből fakadó károkat (még akkor sem, ha a Talk Fusion értesült az ilyen károk eshetőségéről), amelyek az alábbiakból erednek: a termékek és szolgáltatások használata vagy az arra való képtelenség, a helyettesítő termékek és szolgáltatások beszerzésének költsége, amelynek kiváltó oka bármely megvásárolt vagy megszerzett termék, adat, információ vagy termék és szolgáltatás vagy a termékeken és szolgáltatásokon keresztül vagy azokból eredően kapott üzenet vagy létrejött tranzakció, a termékek és szolgáltatások kapcsán bármely harmadik fél adatainak, kivonatainak vagy tevékenységének jogosulatlan elérése vagy módosítása, a felhasználó hardvereinek, szoftvereinek vagy adatainak sérülése, illetve a felhasználó bármely egyéb materiális vagy immateriális eszközének vagy érdekeltségének sérülése, amelyet részben vagy egészben a termékek és szolgáltatások okoztak, illetve bármely egyéb ügy a termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

A Talk Fusion felelőssége a felhasználó felé az olyan károk kapcsán, amelyek részében vagy egészében a termékekből és szolgáltatásokból fakadnak (függetlenül attól, hogy az ilyen felelősség szerződésen, jogellenes károkozáson, garancián, szándékos szabályszegésen, jogsértésen vagy egyéb jogcímen alapul), nem lépheti túl azon díjak összegét, amelyeket a felhasználó fizetett ki a Talk Fusionnek a termékek és szolgáltatások használatáért a felhasználót ért veszteséget vagy kárt megelőző egy hónapos időszakban.

KÉZBESÍTHETŐSÉG

A Talk Fusion elnyerte a Return Path akkreditációját, amely a világ legnagyobb és legelismertebb internetes akkreditációs szolgáltatása. A minősítés megszerzéséhez a Talk Fusionnek átfogó auditon kellett átesnie, biztosítva, hogy a Video Emailek és a Video Newsletters hírlevelek küldési gyakorlata és infrastruktúrája megfelel a bevált iparági gyakorlatoknak. Ennek eredményeként a Talk Fusion ügyfelei jelentős kézbesíthetőségi előnyöket élveznek több mint 5 millió fogadó e-mail-rendszerben internetszolgáltató partnereinknél, Fortune 1000 vállalatoknál, oktatási intézményekben, kormányzati intézményekben is kisvállalkozásokban világszerte. Az előnyök közé tartozik a megbízhatóbb kézbesítés a postafiókba és a kisebb valószínűség, hogy a tartalom spamszűrőt aktivál. Vegye azonban figyelembe, hogy a Talk Fusion nem befolyásolja minden internetszolgáltató kézbesítési elveit, és így nem tudja garantálni, hogy minden elküldött Video Email és/vagy Video Newsletter megérkezik a címzett postafiókjába.

TÖRLÉS

A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion saját kizárólagos belátása alapján a termékek és szolgáltatások bármely tartalmát eltávolíthatja és megsemmisítheti bármely okból, illetve ha a Talk Fusion úgy véli, hogy a felhasználó megsértette a Szolgáltatási feltételeket vagy azok rendelkezéseivel vagy eredeti szándékával ellentétesen cselekedett. A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion rendszeréhez való hozzáférésének megszüntetése a Szolgáltatási feltételek megsértése miatt azonnal, előzetes értesítés nélkül végrehajtható, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Talk Fusion haladéktalanul deaktiválhatja és törölheti a fiókját és az abban foglalt minden kapcsolódó információt és fájlt, illetve megtilthatja az ezekhez való későbbi hozzáférést. A felhasználó ezenfelül elfogadja, hogy a Talk Fusion nem felelős a felhasználó vagy bármely külső fél felé a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetése kapcsán.

ISMÉTLŐDŐ SZÁMLÁZÁS, ELŐRE/EGÉSZ ÉVRE KIFIZETETT DÍJ

Minden országban havi, ismétlődő díjat kell fizetni a termékek és szolgáltatások használatáért. A Talk Fusion automatikusan levonja a havi előfizetés díját arról a hitelkártyáról, amelyet a felhasználó megadott a termékek és szolgáltatások havi előfizetési díjának megfizetéséhez. A partnerek és az ügyfelek az irányítópult számlázási szakaszában módosíthatják a havi fizetési módjukat egy másik hitelkártyára vagy egy PAYLUTION® E-Wallet számlára (csak a partnerek).

A felhasználónak a havi fordulónapot legalább 5 nappal megelőzően írásban kell értesítenie a Talk Fusiont a számla megszüntetéséről és az automatikus fizetés leállításáról. A törlési értesítéseket e-mailben kell elküldeni a Support@TalkFusion.com címre, illetve faxon vagy ajánlott levélben a Talk Fusion címére. A törlése kérelemnek tartalmaznia kell a törölt fiók Talk Fusion-azonosítószámát. Ha hitelkártyájáról egynél több fiókért is fizet, fel kell sorolnia minden fiókot, amelyet törölni szeretne. A felhasználó elfogadja, hogy a telefonos lemondás nem elegendő a törlési szándék jelzésére a Talk Fusion felé, és hogy a termékek és szolgáltatások használatáért való díjfizetés nem szűnik meg, amíg a Talk Fusion megfelelő értesítést nem kap.

Amikor szolgáltatásait törli, az irányítópulthoz történő hozzáférése azonnal korlátozás alá kerül. A Talk Fusion rendszeréből minden tárolt videót és e-mail-címet törlünk. Minden Video Email és Video Newsletter hírlevél, amelyet a megszüntetés előtt kiküldött, inaktiválódik, és a címzettjei nem tudják megtekinteni azokat.

NE FELEDJE: A partnerek és az ügyfelek választhatnak előre/egész évre kifizetett lehetőséget, amellyel akár 20%-ot takaríthatnak meg a havi előfizetési díjból. Az előre fizetett / a teljesen kifizetett összeg nem vonható vissza illetve az összeg nem téríthető vissza, kivéve, ha az értékesítés termékcsomaggal együtt történt és az értékesítés dátumától számított tíz napon belül vonták vissza.

VISSZATÉRÍTÉSI ELVEK

Ha bármelyik felhasználó elégedetlen az eredeti termékek és szolgáltatások értékesítésével, a Talk Fusion az értékesítés dátumától számítva tíz (10) napos 100%-os visszatérítési időszakot biztosít (kivéve, ha azt jogszabály más módon írja elő) (ez vonatkozik az alaszkai lakosokra is, akiknek jellemzően öt munkanapjuk van; illetve a legalább 65 éves észak-dakotai lakosokra, akiknek 15 munkanapjuk van.).

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá egyetért azzal, hogy a felek közötti megállapodáshoz kizárólagos és teljes hozzájárulását adja, valamint hogy ez felváltja és egyesíti az összes korábbi, akár szóbeli, akár írásbeli javaslatot és megállapodást, amely annak tárgyával volt kapcsolatos.

a) Elválaszthatóság Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, törvényellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, a fennmaradó rendelkezések érvényességét, törvényességét és érvényesíthetőségét az semmilyen módon nem érinti vagy csorbítja, és azok továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
b) A jogfeladás kizárása. Ha bármely fél elmulasztja az itt leírt bármely jogának gyakorlását bármely tekintetben, az nem jelenti az itt leírt további jogainak feladását.
c) A feltételek megsértése. A Szolgáltatási feltételek bármely megsértéséről tegyen bejelentést e-mailben: support@talkfusion.com

A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI

A Talk Fusion fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor, saját belátása szerint módosítsa. A módosításokat a hatályba lépést 30 nappal megelőzően tesszük közzé. Azok visszamenőleges hatállyal nem bírnak. A törvényi előírások értelmében vagy az új technológiai vagy technikai követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges módosítások azonban a közzétételkor azonnal hatályba lépnek. Ha a felhasználó nem ért egyet a módosításokkal, az egyetlen lehetősége, hogy haladéktalanul megszakítja a termékek és szolgáltatások használatát, és megszünteti az előfizetését.

KÁRTALANÍTÁS

Elfogadja, hogy minket és csapatunkat kártalanít, illetve kármentességünkről gondoskodik minden veszteség kapcsán, ideértve az olyan, Ön által indított keresetekből eredő ügyvédi díjakat, amelyek a jelen Feltételek értelmében nem megengedettek a felelősség korlátozásából vagy egyéb rendelkezésből fakadóan. (A kártalanítás egy megállapodást jelent a másik fél veszteségének kompenzálásáról.) Elfogadja ezenkívül, hogy minket kártalanít, illetve kármentességünkről gondoskodik minden veszteség kapcsán, ideértve az olyan, külső felek által indított keresetekből eredő ügyvédi díjakat, melyek szerint Ön vagy az Ön jelszavát felhasználva más olyasmit tett, ami, ha igaznak bizonyul, sérti a jelen Feltételeket.

MÉLTÁNYOS KÁRTÉRÍTÉS

Elfogadja, hogy a jelen felhasználási feltételek megsértése helyrehozhatatlan kárt okoz a Talk Fusionnek, amely pénzbeli térítés útján nem orvosolható teljes mértékben. Ennélfogva ha Ön megsérti a jelen Feltételeket, jogunkban áll bírósági végzés révén a tevékenység megszüntetését, illetve egyéb méltányos kártérítést kérni.

IDÉZÉSEK DÍJA

Ha az Ön fiókjához kapcsolódó idézés nyomán információkat kell szolgáltatnunk, költségeinket Önre terhelhetjük. Az ilyen díjak közé tartozhat a nyilvántartás keresésével, a dokumentumok előkészítésével és a vallomástétellel töltött idő az ügyvédek és az alkalmazottak részéről. Ön felhatalmazza a Talk Fusiont, hogy az ilyen költségeket a nálunk nyilvántartott hitelkártyájára vagy egyéb olyan számlájára terhelje, amelynek segítségével a havi előfizetésért vagy a termékekért és szolgáltatásokért fizet.

KÜLSŐ FELEK TEVÉKENYSÉGE

Mi és csapatunk nem vagyunk felelősek bármely hirdető, hivatkozott webhely vagy más Tag viselkedéséért.

VITARENDEZÉS

A jelen Felhasználási feltételek értelmezése és alkalmazása tekintetében az Egyesült Államok Florida államának jogszabályai az irányadók. A Megállapodásból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó jogviták kapcsán a joghatóság kizárólag Florida állam Hillsborough megyéjének bíróságait és a Florida középső körzetében (Tampa divízió) működő Egyesült Államok körzeti bíróságát illeti.

A fentiek ellenére, amennyiben a jelen Megállapodás kapcsán vagy abból fakadóan olyan keresete van, amely a helyi kisebb értékű követelések bíróságának hatásköre alá esik, a lakóhelye szerinti amerikai joghatóságban az ilyen keresetet benyújthatja az illetékes kisebb értékű követelések bíróságán.

KÖZÖS KERESETEKKEL KAPCSOLATOS JOGLEMONDÁS

A jelen Megállapodás felei lemondanak azon jogukról, hogy közös keresetet nyújtsanak be jogorvoslat érdekében. Minden keresetet egyéni alapon, nem pedig közös keresetként kell benyújtani és kivizsgálni. A közös keresetekkel kapcsolatos joglemondástól elállhat, ha ezen szándékáról írásban értesíti a Talk Fusiont a termékek és szolgáltatások használatára való feliratkozását követően 30 napon belül. Az elállásról szóló értesítést a Talk Fusion címére kell megküldeni: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510, Egyesült Államok.

MÉLTÁNYOS KÁRTÉRÍTÉS

A jelen Megállapodás Ön által történő megsértése helyrehozhatatlan károkat okoz a Talk Fusionnek, és így kártérítéssel önmagában a jogorvoslat nem lehetséges. Ezért elfogadja a tevékenység azonnali felfüggesztésének lehetőségét, és úgy rendelkezik, hogy az azonnali felfüggesztés hiányában helyrehozhatatlan kár keletkezik.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A felhasználók elfogadják Adatvédelmi irányelveinket.


Nyomtatás