Visszafizetési és Megszüntetési Szabályzat

Hatékony Február 16, 2017


A Talk Fusion Visszafizetési Szabályzata

Ha a felhasználó elégedetlen a megvásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal, a Talk Fusion 100%-os visszatérítést kínál tíz (10) napon belül (ettől eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában) a vásárlás dátumától számítva (this also includes Alaska residents, who typically have five business days; Észak-Dakota 65. életévet betöltött lakosai esetén pedig 15 munkanap).

Megszüntetés

A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion saját kizárólagos belátása alapján a termékek és szolgáltatások bármely tartalmát eltávolíthatja és megsemmisítheti bármely okból, illetve ha a Talk Fusion úgy véli, hogy a felhasználó megsértette a Szolgáltatási feltételeket vagy azok rendelkezéseivel vagy eredeti szándékával ellentétesen cselekedett. A felhasználó elfogadja, hogy a Talk Fusion rendszeréhez való hozzáférésének megszüntetése a Szolgáltatási feltételek megsértése miatt azonnal, előzetes értesítés nélkül végrehajtható, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Talk Fusion haladéktalanul deaktiválhatja és törölheti a fiókját és az abban foglalt minden kapcsolódó információt és fájlt, illetve megtilthatja az ezekhez való későbbi hozzáférést. A felhasználó ezenfelül elfogadja, hogy a Talk Fusion nem felelős a felhasználó vagy bármely külső fél felé a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszüntetése kapcsán.

A havi ismétlődő szolgáltatás felmondása/Fizetés előre/Teljes kifizetés opciók

Minden országban havi, ismétlődő díjat kell fizetni a termékek és szolgáltatások használatáért. A Talk Fusion automatikusan levonja a havi előfizetés díját arról a hitelkártyáról, amelyet a felhasználó megadott a termékek és szolgáltatások havi előfizetési díjának megfizetéséhez. A partnerek és az ügyfelek az irányítópult számlázási szakaszában módosíthatják a havi fizetési módjukat egy másik hitelkártyára vagy egy PAYLUTION® E-Wallet számlára (csak a partnerek).

A felhasználónak a havi fordulónapot legalább 5 nappal megelőzően írásban kell értesítenie a Talk Fusiont a számla megszüntetéséről és az automatikus fizetés leállításáról. A törlési értesítéseket e-mailben kell elküldeni a support@talkfusion.com címre, illetve faxon vagy ajánlott levélben a Talk Fusion címére. A törlése kérelemnek tartalmaznia kell a törölt fiók Talk Fusion-azonosítószámát. Ha hitelkártyájáról egynél több fiókért is fizet, fel kell sorolnia minden fiókot, amelyet törölni szeretne. A felhasználó elfogadja, hogy a telefonos lemondás nem elegendő a törlési szándék jelzésére a Talk Fusion felé, és hogy a termékek és szolgáltatások használatáért való díjfizetés nem szűnik meg, amíg a Talk Fusion megfelelő értesítést nem kap.

Amikor szolgáltatásait törli, az irányítópulthoz történő hozzáférése azonnal korlátozás alá kerül. A Talk Fusion rendszeréből minden tárolt videót és e-mail-címet törlünk. Minden Video Email és Video Newsletter hírlevél, amelyet a megszüntetés előtt kiküldött, inaktiválódik, és a címzettjei nem tudják megtekinteni azokat.

NE FELEDJE: A partnerek és az ügyfelek választhatnak előre/egész évre kifizetett lehetőséget, amellyel akár 20%-ot takaríthatnak meg a havi előfizetési díjból. Az előre/egész évre kifizetett összeg nem vonható vissza vagy a díja nem téríthető vissza, kivéve ha azt termékcsomaggal együtt vásárolták, és az első 10 napon belül elálltak a vásárlástól.


Nyomtatás