A Talk Fusion® ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Hatályba lép: 2019. január 4.

A Talk Fusion, Inc., („Talk Fusion”, illetve a „mi” névmás és ragozott alakjai) tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és tisztában van megóvásuk jelentőségével. A jelen Adatvédelmi szabályzat azokra az alábbiakban meghatározott személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Öntől gyűjtünk, amikor felkeresi a Talk Fusion vállalati webhelyét, a Talk Fusion egyik független partnerének („Partner”) „Replikált webhelyét”, illetve egy Partner Back Office-felületét (amelyeket itt együttesen „Webhely” néven említünk). A webhelyet a Talk Fusion üzemelteti a saját kiszolgálóján és külső technológiai szolgáltatók kiszolgálóin. A Webhelyen megadott személyes adatokhoz a Talk Fusion és az a Partner férhet hozzá, akihez a Webhely tartozik (ahogyan a jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza). Az EU adatvédelmi jogszabályainak értelmében a Talk Fusion és a Partnerek „adatkezelők” (a Partnerekkel való kapcsolatától függően), és az ő felelősségük és irányításuk alá esik a jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében begyűjtött személyes adatainak kezelése.

A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Amikor használja vagy felkeresi a Webhelyet, begyűjthetjük az Ön által megadott személyes adatokat. Személyes adat minden olyat információ, amely potenciálisan felhasználható egy adott személy azonosítására, megkeresésére vagy lokalizálására. Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Öntől: neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma, társadalombiztosítási száma, adóazonosítója, hitelkártya- és banki adatai, számlázási címe, IP-címe, a Webhelyre feltöltött képek és videók, útlevéladatai, születési dátuma, személyazonosító okmányának adatai és vásárlási előzményei. Ezenkívül az Ön által nekünk küldött üzenetek kapcsán is gyűjthetünk személyes adatokat, amikor például problémát jelent be vagy kérdést, aggályt vagy véleményt ír a Webhelyről, termékeinkről vagy bármely kapcsolódó tartalomról. Végül pedig felmérésekből is gyűjthetünk személyes adatokat, ha úgy dönt, hogy választ ad rájuk vagy részt vesz bennük. A Partnerek ezenkívül begyűjthetik az Ön nevét, e-mail-címét és telefonszámát.

Ahhoz, hogy Partner vagy Ügyfél lehessen (úgy lehet „Ügyfél”, hogy megvásárolja a Talk Fusion egyik termékcsomagját), személyes adatokat és elérhetőségeket kell megadnia nekünk (mint a név, a postacím, a telefonszám és az e-mail-cím). A Partnernek jelentkezőknek ezenkívül olyan személyes adatokat is meg kell adniuk, mint a jelentkező társadalombiztosítási száma és adóazonosítója, hogy az adóhatóságnak előkészíthessük és benyújthassuk a szükséges nem munkavállalói járulékigazolásokat. A Partnereknek és az Ügyfeleknek ezenkívül fizetési információkat is meg kell adniuk (mint a hitel- vagy bankkártyaadatok). Begyűjthetjük a Partnerek jutalék- és bónuszadatait is.

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Személyes adatait azért gyűjtjük és használjuk fel, hogy eleget tehessünk törvényi és az Önnel kötött szerződésben foglalt kötelezettségeinknek, valamint hogy előmozdítsuk jogos érdekeinket, többek között az alábbiakat: (i) kapcsolat kiépítése és fenntartása Önnel; (ii) kapcsolatfelvétel Önnel és válaszadás a kéréseire és a kérdéseire; (iii) az Ön által kért szolgáltatások biztosítása; (iv) az Ön értesítése a termékekről és szolgáltatásokról, amelyek szerintünk érdekesek lehetnek Önnek; (v) a felhasználói élményének személyre szabása; (vi) segítségnyújtás Önnek a Webhely használata során; (vii) üzleti adminisztráció, például statisztikai elemzések; (viii) a Webhely fejlesztése azáltal, hogy megértjük, ki és hogyan használja; (ix) csalás észlelése és megelőzése; és (x) a hatályos jogszabályok és gyakorlati iránymutatások betartása.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBADÁSA

Személyes adatok
A Talk Fusion NEM osztja meg a személyes adatokat, kivéve a szerződéses szolgáltatókkal, ha az alábbiak miatt szükséges: (a) megrendelések és/vagy visszaküldések feldolgozása, fizetés begyűjtése; (b) regisztráció véglegesítése partnerként vagy ügyfélként; (c) a leszármazási adatbázisunk vezetése; (d) fizetések indítása és adóhatósági bejelentések teljesítése; valamint (e) az Önnel való kommunikáció fenntartása. Ezenkívül megadunk személyazonosításra alkalmas információkat: (a) az upline Partnereknek a Leszármazási információk című szakaszban leírtak szerint; és/vagy (b) egy értékesítési vagy bevonási lead kiosztása érdekében egy Partnernek; (c) kormányszerveknek a jogszabályok értelmében; és/vagy (d) a Talk Fusion vállalkozás jogörökösének. A „jogörökös” bármely olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely megszerzi a Talk Fusion eszközeit, illetve többségi részesedést a Talk Fusion részvényeiben vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségében, vagy a Talk Fusion vállalkozásának kijelölt vagyonkezelője. A Talk Fusion előírja a nekünk szolgáltatásokat teljesítő külső feleknek annak elfogadását, hogy a személyes adatokat bizalmasan és biztonságban kezelik, kizárólag a nevünkben nyújtott szolgáltatások céljaira. A jelen nyilatkozat nem érinti a Partnereink adatvédelmi gyakorlatait vagy szabályzatait. Az Ügyfelek és a Partnerek azonban elfogadják, hogy a velünk kötött megállapodásnak megfelelően betartják a hatályos adatvédelmi jogszabályokat.

Leszármazási információk
Hálózati marketinggel foglalkozó vállalatként a Talk Fusion megad bizonyos információkat a Partnereknek más Partnerek és Ügyfelek kapcsán, akik egy Partner downline szervezetében szerepelnek.

Bármely Partner láthatja a downline Partnerei teljes ágmennyiségét, illetve hogy a downline Partner aktív és/vagy jogosult-e.

A downline Partnerekkel kapcsolatos személyes adatokhoz a Partnerek a Talk Fusionnel kötött megállapodásban foglalt titoktartási és a népszerűsítést tiltó záradék rendelkezései értelmében férhetnek hozzá. A Talk Fusion azonban nem szavatolja, hogy más Partnerek betartják ezt a záradékot, és a Talk Fusion nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Partnerek megsértik a záradékot.

Értékesítési információk
Ha egy Partner replikált webhelyén vásárlást végez, a megfelelő Partnernek megadjuk az Ön nevét, elérhetőségeit, a megvásárolt termékek leírását és a vásárláshoz tartozó értékesítési volument.

Aggregált (személyazonosításra nem alkalmas) információk
A Talk Fusion megoszthat aggregált demográfiai információkat üzletfeleivel, beszállítóival, alvállalkozóival, külső szolgáltatóival és hirdetőivel. Ezek nem kapcsolódnak személyes adatokhoz.

Leadek kiosztása és partnerkereső funkciók
A Talk Fusion alkalmanként kioszt a Partnereknek potenciális ügyfeleket és partnereket. Ezekben az esetekben megadjuk a leadnek a megfelelő Partner nevét és elérhetőségeit, és/vagy megadjuk a Partnernek a lead nevét és elérhetőségeit. Ha a Talk Fusion partnerkereső funkciót biztosít a Webhelyen, a funkció működése és a leadek kiosztásának hatékonysága érdekében megadjuk Önnek a Partner nevét és elérhetőségeit, amelyek tartalmazhatják a telefonszámát, a postacímét és/vagy az e-mail-címét.

Törvényileg előírt adatszolgáltatás bűnüldöző szerveknek, bíróságoknak és államigazgatási szerveknek
A Talk Fusion személyes adatokat ad meg szükség szerint, ha ezt szükségessé teszik bírósági vagy közigazgatási rendeletek, idézések, polgári vagy büntetőjogi nyomozati igények, adminisztrációs vagy jogszabályi előírások vagy egyéb jogi kötelezettségek. Annak érdekében, hogy a Talk Fusion bizonyos joghatóságokban működését folytathassa, előfordulhat, hogy meg kell adnia bizonyos személyazonosításra alkalmas és bizalmas információkat az adott joghatóság szabályozó hatóságainak. Az ilyen információk közé tartozhatnak korlátozás nélkül a jövedelmi adatok és a személyazonosításra alkalmas információk. Az ilyen információk megadásakor mérlegeljük a szükségességét.

A SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

A Talk Fusion székhelye és Webhelyének szervere az Egyesült Államokban található. Ha az Egyesült Államoktól eltérő országból keresi fel a Webhelyet, a nekünk megadott személyes adatokat az Egyesült Államokban tároljuk és kezeljük. Hacsak a jogszabályi vagy szerződéses korlátozások vagy a szakmai normák nem tiltják, személyes adatait az Egyesült Államokon kívüli más országokba továbbíthatjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokból.

Ha az Európai Gazdasági Térségben (EGT) él, személyes adatait az EGT-n kívülre is továbbíthatjuk olyan országokba (például az Egyesült Államokba), amelyek nem feltétlenül nyújtanak ugyanolyan szigorú védelmet az adatainak, mint az EGT országai. Az EGT-ből továbbított személyes adatok megfelelő védelme érdekében a Talk Fusion az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket alkalmazza.

AZ ÖN JOGAI

Az EGT-ben élő természetes személyek érintettként bizonyos jogokkal rendelkeznek a személyes adatok kapcsán, amelyekre korlátozások vonatkozhatnak. Az ilyen jogok közé tartoznak az alábbiak: (i) a személyes adatokhoz való hozzáférés kérése, illetve helyesbítésük vagy törlésük kérése; (ii) az adatkezelés korlátozása, illetve tiltakozás a személyes adatok kezelésével szemben; és (iii) digitális formátumú másolati példány igénylése a személyes adatokról az igénylő vagy egy külső fél részére. Ha élni szeretne a fent említett jogaival, írja meg kérését a lenti elérhetőségeinkre. A természetes személyek a helyi adatvédelmi hatóságnál is panasszal élhetnek a személyes adataik kezelése kapcsán.

KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció a Talk Fusion és az upline Partnerek részéről
A Talk Fusion minden új Partnernek és Ügyfélnek üdvözlő e-mailt küld az azonosítószámok ellenőrzése érdekében. Minden Partner és Ügyfél időnként információkat kap a Talk Fusion vállalkozásáról, termékeiről, szolgáltatásairól és különleges ajánlatairól, valamint egy hírlevelet. Egy másik Partner upline szervezetébe tartozó Partner felveheti a kapcsolatot egy downline Partnerrel az upline Partner fiókjában elérhető downline-üzenetküldési funkció használatával, és küldhet Video Email ta downline szervezetnek, korlátozás nélkül ideértve az inaktív Partnereket is. Ezt az üzenetet a Talk Fusion a személy fiókjában megadott e-mail-címre kézbesíti. A küldő Partner NEM kapja meg a downline szervezetbe tartozó összes Partner e-mail-címét.

Az Ügyfelek bármilyen csatornán keresztül kaphatnak üzeneteket a Partnertől.

Más Partnerek által kezdeményezett kapcsolatfelvétel
A Partnerekkel felveheti a kapcsolatot saját szponzoruk vagy egy másik upline Partner.

Szolgálati közlemények
Ritka alkalmakkor szükséges szigorúan szolgálati jellegű közleményt kiküldenünk. Ha például a szolgáltatást karbantartási okokból átmenetileg felfüggesztjük, erről a Partnereket és/vagy az Ügyfeleket e-mailben értesíthetjük.

Ügyfélszolgálat
A Talk Fusion e-mailben, postán, szöveges üzenetekben, közösségi oldalalakon és telefonon keresztül folytat rendszeres kommunikációt a Partnerekkel és az Ügyfelekkel a kért szolgáltatások biztosítása érdekében és a Talk Fusion-vállalkozáshoz kapcsolódó ügyek kapcsán. A Talk Fusion kommunikációt folytat az Ügyfelekkel a Talk Fusiontől általuk megvásárolt termékek és szolgáltatások kapcsán. Az ilyen kommunikáció történhet e-mailben, postán, szöveges üzenetben, közösségi oldalalakon vagy telefonon. A Talk Fusion a Partner Back Office-rendszerében hagyott üzeneten keresztül is kommunikálhat a Partnerekkel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Információk gyűjtése és felhasználása
Tudomásul veszem, hogy a Talk Fusion a kizárólagos tulajdonosa a webhelyen gyűjtött információknak, és hogy másoknak nem értékesítik vagy adják bérbe őket, és másokkal nem osztják meg. A Talk Fusion bármely termékének vagy szolgáltatásának megvásárlásával vagy felhasználásával felhatalmazom a Talk Fusiont, hogy felhasználja márkanevemet, nevemet, videóimat, fényképeimet, személyes történetemet és/vagy képmásomat hirdetési és promóciós anyagaiban, és az ilyen felhasználás kapcsán minden térítésről lemondok.

A személyes adatok megőrzése
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a jelen Adatvédelmi szabályzatban lefektetett célokból szükséges, hacsak a jogszabályok hosszabb megőrzési időt nem írnak elő vagy engednek meg, ideértve a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időszakot is.

A Google-ból származó adatok
A Talk Fusion hozzáférhet a felhasználók Google-fiókjához tartozó adatokhoz, hogy importálja a Google-névjegyeket a Talk Fusion Suite névjegykezelőjébe.

Biztonság
A Talk Fusion észszerű mértékű fizikai, adminisztratív és technikai biztonsági intézkedéseket vezet be és tart fenn, hogy megóvja az Ön személyes adatait az elvesztéssel, a visszaélésekkel, az illetéktelen felhasználással, a továbbadással, a módosítással és a megsemmisítéssel szemben.

Miközben a különleges adatok online védelme érdekében SSL-titkosítást használunk, igyekszünk offline védelmet is biztosítani a felhasználók adatainak. A személyes adatok elérése korlátozott az irodáinkban. A személyes adatokhoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek ez egy adott feladat elvégzéséhez szükséges (például egy számlázási vagy ügyfélszolgálati munkatárs). Ezenfelül munkavállalóink naprakész képzést kapnak a biztonsági és adatvédelmi gyakorlatokról.

Az Adatvédelmi szabályzat változásai
A Talk Fusion fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, saját belátása szerint módosítsa. Az Adatvédelmi szabályzat lényegi változásai és kiegészítései esetén a módosított Adatvédelmi szabályzat bevezetése előtt legalább 30 nappal értesítést teszünk közzé az Adatvédelmi szabályzat lapon.

Külső hivatkozások
A Webhely hivatkozásokat tartalmazhat más webhelyekről és más webhelyekre. A Talk Fusion nem vállal felelősséget az ilyen külső webhelyek adatvédelmi gyakorlatai kapcsán. Arra bátorítjuk felhasználóinkat, hogy észleljék, amikor elhagyják a webhelyünket, és olvassák el minden olyan webhely adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosításra alkalmas információkat gyűjt. A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a Talk Fusion webhelyein begyűjtött adatokra érvényes.

Kalifornia állam online adatvédelmi törvénye
A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 paragrafusa lehetővé teszi a webhelyünket használó kaliforniai lakosoknak bizonyos információk igénylését arról, ahogyan személyes adatokat adunk tovább külső feleknek a közvetlen üzletszerzési céljaik érdekében. Az ilyen igénylés érdekében keressen minket a lenti elérhetőségeinken.

Cookie-k
Webhelyünk cookie-k segítségével fokozza a felhasználói élményt. A webböngészője cookie-kat helyez el a merevlemezén nyilvántartási célokból, illetve időnként követési célokból. Beállíthatja, hogy a webböngészője elutasítsa a cookie-kat, illetve figyelmeztesse Önt a cookie-k küldésére. Ha így tesz, a Webhely bizonyos funkciói nem működnek majd megfelelően.

A követést tiltó DNT-jelek
Egyes webböngészőkben beállítható a követés tiltása („do not track”). A felkeresett webhelyek ekkor tájékoztatást kapnak arról, hogy Ön nem szeretné, ha követnék az online tevékenységeit. Ez más, mint a cookie-k letiltása, mert a DNT-opciót alkalmazó böngészők cookie-kat továbbra is fogadhatnak. Jelenleg nem teszünk eleget a követést tiltó DNT-jelzéseknek. Ha a jövőben ez változik, ennek megfelelően frissítjük a jelen Adatvédelmi szabályzatot.

Gyermekek adatvédelme
A Webhely nem szól 13 év alatti gyermekeknek. Ha Ön 13 éven aluli, ne használja a Webhelyet. Tudatosan nem gyűjtünk be adatokat 13 év alatti személyektől. Ha tudomásunkra jut, hogy egy 13 éven aluli személytől gyűjtöttünk vagy kaptunk adatokat ellenőrzés vagy szülői hozzájárulás nélkül, az érintett adatokat töröljük.

Vitarendezés
A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmezése és alkalmazása tekintetében az Egyesült Államok Florida államának jogszabályai az irányadók. A Megállapodásból fakadó vagy hozzá kapcsolódó jogviták kapcsán a joghatóság kizárólag Florida állam Hillsborough megyéjének bíróságait és a Florida középső körzetében (Tampa divízió) működő Egyesült Államok körzeti bíróságát illeti.

A fentiek ellenére, amennyiben a jelen Megállapodás kapcsán vagy abból fakadóan olyan keresete van, amely a helyi kisebb értékű követelések bíróságának hatásköre alá esik, a lakóhelye szerinti amerikai joghatóságban az ilyen keresetet benyújthatja az illetékes kisebb értékű követelések bíróságán.

Közös keresetekkel kapcsolatos joglemondás
A jelen Adatvédelmi szabályzat felei lemondanak azon jogukról, hogy közös keresetet nyújtsanak be jogorvoslat érdekében. Minden keresetet egyéni alapon, nem pedig közös keresetként kell benyújtani és kivizsgálni. A közös keresetekkel kapcsolatos joglemondástól elállhat, ha ezen szándékáról írásban értesíti a Talk Fusiont a termékek és szolgáltatások használatára való feliratkozását követően 30 napon belül. Az elállásról szóló értesítést a Talk Fusion címére kell megküldeni: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510, Egyesült Államok.

Kapcsolat
Az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos esetleges kérdéseivel keressen minket a support@talkfusion.com e-mail-címen, vagy postán az alábbi címen:

Talk Fusion
1319 Kingsway Road
Brandon, FL 33510


Nyomtatás