Talk Fusion® Zásady ochrany osobních údajů

V platnosti od: 24. dubna 2016

Vstoupil/a jste na „replikované webové stránky“ nezávislého spolupracovníka Talk Fusion, Inc., Back-Office nezávislého spolupracovníka Talk Fusion nebo firemní webové stránky společnosti Talk Fusion, Inc. (dále jen označované jako „Talk Fusion“, „naše“, „nás“ nebo „my“). Tyto stránky, jejichž provozovatelem je Talk Fusion, jsou umístěny na serveru Talk Fusion i na serverech poskytovatelů technologií pro Talk Fusion (třetí strany). Informace, které na tyto stránky zadáváte jsou zpřístupněny společnosti Talk Fusion, nikoli nezávislému spolupracovníkovi, jemuž jsou stránky přiřazeny (s výjimkou uvedenou v těchto zásadách na ochranu soukromí). Návštěvou těchto stránek a poskytováním informací Talk Fusion souhlasíte s následující zásadami na ochranu soukromí, použití a zveřejňování informací.

SBĚR INFORMACÍ

Osobní informace
Prostřednictvím Vašeho používání nebo návštěvy našich webových stránek, můžete být požádáni o zadání či poskytnutí osobních informací. Osobní informace zahrnují jakoukoli informaci, jež může být potenciálně použita k jednoznačné identifikaci, kontaktu nebo lokalizování konkrétní osoby včetně jejího jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, sociálního zabezpečení, daňového identifikačního čísla, čísla kreditní karty nebo bankovních údajů.

Informace o spolupracovnících a zákaznících
Chcete-li se stát spolupracovníkem nebo zákazníkem, musíte nám poskytnout biografické a kontaktní informace (tj. jméno, e-mailovou adresu, telefonní čísla a e-mailové adresy). Chcete-li se stát spolupracovníkem, musíte rovněž poskytovat osobní údaje, jako je číslo Vašeho sociálního zabezpečení nebo federální daňové identifikační číslo, abychom mohli připravit a podat potřebné speciální daňové formuláře. Spolupracovníci a zákazníci jsou rovněž povinni poskytovat platební údaje (například číslo kreditní nebo debetní karty). Tyto informace používáme k udržení kontaktu se spolupracovníky a zákazníky, ke zpracování jejich objednávek a pro fakturační účely.

POUŽÍVÁNÍ A SDÍLENÍ INFORMACÍ

Osobní informace
Talk Fusion NESDÍLÍ Vaše osobní informace s výjimkou smluvních poskytovatelů služeb, které mohou být nezbytné k: a) zpracování objednávky anebo výdělku a k získání platby; b) vyplnění registrace jakožto spolupracovníka nebo zákazníka; c) spravování naší genealogické databáze; d) vydávání plateb a hlášení příjmů daňovým úřadům a e) udržování komunikace s Vaší osobou. Dále poskytujeme osobní informace: a) spolupracovníkům ve vyšší linii dle popisu v části Genealogické informace anebo b) k přiřazení zájemce pro prodej nebo registraci k spolupracovníkovi c) vládním agenturám v souladu s platnou legislativou anebo d) nástupci pro podnikání s Talk Fusion. „Nástupce“ je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která nabývá majetek Talk Fusion nebo kontrolní podíl akcií Talk Fusion nebo jiné majetkové účasti nebo správce jmenovaný za účelem spravování podnikání Talk Fusion.

Genealogické informace
Talk Fusion, jakožto společnost podnikající v síťovém marketingu, poskytuje spolupracovníkům určité informace týkající se ostatních spolupracovníků a zákazníků registrovaných v nižší linii marketingové organizace daného spolupracovníka.

Informace týkající se spolupracovníků v nižší linii jsou spolupracovníkům Talk Fusion k dispozici pod podmínkou mlčenlivosti a důvěrnosti obsažené ve Smlouvě, kterou každý spolupracovník s Talk Fusion uzavírá. Talk Fusion však nezaručuje, že ostatní kolegové budou dodržovat podmínku mlčenlivosti a důvěrnosti, a proto Talk Fusion nenese odpovědnost za případné porušení těchto smluvních klauzulí spolupracovníky.

Informace o prodeji
Pokud provedete nákup z replikované webové stránky spolupracovníka, poskytneme spolupracovníkovi, jemuž jsou tyto stránky přiřazeny, Vaše jméno, kontaktní informace, popis zakoupené položky a objem prodeje spojený s nákupem. Spolupracovníkovi však nebude poskytnuta žádná jiná osobní informace.

Souhrnné (neosobní) informace
Talk Fusion může s partnery, prodejci, dodavateli, poskytovateli (třetí strany) a inzerenty sdílet souhrnné demografické informace. Tyto informace nejsou spojeny s žádnými osobními údaji.

Prvky pro přiřazení zájemce a vyhledávání spolupracovníka
Talk Fusion občas ke spolupracovníkům přiřadí výhledové prodeje a nové potenciální spolupracovníky. V těchto případech zájemcům poskytneme příslušné informace o spolupracovníkovi, jeho jméno a kontaktní údaje anebo spolupracovníkovi poskytneme jméno případného budoucího potenciálního zákazníka a jeho kontaktní informace. Přidá-li Talk Fusion na své stránky prvek pro vyhledávání spolupracovníka, jenž pomáhá zefektivnit celý proces, společnost poskytne potenciálnímu zákazníkovi nebo novému spolupracovníkovi jméno spolupracovníka a údaje, jež mohou zahrnovat jeho telefonní číslo, adresu anebo e-mailovou adresu.

Prosazování zákona vyžadované právními institucemi, zveřejnění informací pro soudní a správní orgány
Talk Fusion bude poskytovat důvěrné a osobní informace za účelem plnění soudních a správních příkazů, doručení obsílek, vyšetřování ve věcech civilních i trestních, administrativních a regulatorních požadavků a dalších právních závazků. Proto, aby Talk Fusion mohla podnikat v určitých jurisdikcích, může být vyzvána ke zveřejnění některých osobních a důvěrné informací regulačním orgánům spadajících k této soudní příslušnosti. Takové informace mohou zahrnovat informace o příjmech a osobní údaje. Tyto informace budeme zveřejňovat tehdy, budeme-li to považovat za nutné.

KOMUNIKACE

Sdělení společnosti Talk Fusion a spolupracovníků ve vyšší linii
Talk Fusion pošle všem novým spolupracovníkům a zákazníkům uvítací email za účelem ověření identifikačních čísel. Všichni spolupracovníci a zákazníci příležitostně dostanou od Talk Fusion informace o podnikání, produktech, službách, speciálních nabídkách a informační newsletter. Spolupracovník ve vyšší linii jiného spolupracovníka může prostřednictvím svého účtu kontaktovat spolupracovníka v nižší linii pomocí funkce pro odeslání zpráv spolupracovníkům v nižší linii. Spolupracovník ve vyšší linii může odeslat video e-mailovou zprávu svým spolupracovníkům v nižší linii i neaktivním spolupracovníkům. Tato zpráva je doručena Talk Fusion na e-mailovou adresu uvedenou v účtu dané osoby. Spolupracovník, jenž zprávu odesílá však NEMÁ osobní e-mailové adresy všech spolupracovníků v nižší linii své organizace.

Zákazníci mohou dostávat informace od svých obchodních spolupracovníků prostřednictvím různých médií.

Kontakty provedené ostatními spolupracovníky
Spolupracovníci mohou být kontaktováni svými sponzory či spolupracovníky ve vyšší linii.

Servisní oznámení
Ve výjimečných případech zasíláme zprávy, jejichž obsahem je upozornění na provádění servisních služeb. Jedná se například o případy, kdy je naše služba dočasně pozastavena z důvodu údržby. Takovou skutečnost oznámíme našim spolupracovníkům anebo zákazníkům prostřednictvím e-mailu.

Zákaznické služby
Talk Fusion pravidelně komunikuje se spolupracovníky a zákazníky e-mailem, poštou, pomocí textových zpráv, přes sociální média a telefonicky, poskytuje jim požadované služby a odpovídá na otázky týkající se jejich podnikání s Talk Fusion. Společnost komunikuje se zákazníky ohledně produktů a služeb zakoupených u Talk Fusion. Tato sdělení mohou být odesílána e-mailem, poštou, textovými zprávami, přes sociální média nebo telefonicky. Talk Fusion se spolupracovníky rovněž komunikuje pomocí sdělení, které zasílá na jejich Back-Officy.

RŮZNÉ

Sběr a použití informací
Beru na vědomí, že Talk Fusion je výhradním vlastníkem informací uvedených na těchto stránkách a že nebude tyto informace prodávat, sdílet nebo pronajímat třetím osobám. Zakoupením nebo použitím jakéhokoliv produktu nebo služby Talk Fusion opravňuji Talk Fusion k použití své značky, jména, videa, fotografie, osobního příběhu anebo zpodobnění v reklamních či propagačních materiálech. Zároveň se vzdávám všech nároků na odměnu za takové použití.

Bezpečnost
Tyto webové stránky jsou dostatečně zabezpečeny a vybaveny prostředky k ochraně informací našich uživatelů. Pokud uživatelé poskytnou citlivé informace, jako je například číslo jejich kreditní karty prostřednictvím webových stránek, jsou tyto informace jsou chráněny on-line i off-line. Mají-li naši uživatelé zadat citlivé informace do našich registračních objednávkových formulářů, jsou tyto informace šifrované a chráněné šifrováním SSL. Pokud se nacházíte na zabezpečené stránce, například v našem objednávkovém formuláři, ikona zámku v dolní části webových prohlížečů jako je Netscape Navigator, Google Chrome, Safari, Firefox a Microsoft Internet Explorer zůstane uzamčena, narozdíl od otevřené ikony zámku, pokud na internetu pouze „surfujete“. Šifrování SSL k ochraně citlivých informací používáme nejen on-line, ale usilujeme též o ochranu uživatelských informací off-line. Všechny údaje o našich uživatelích, a to nejen pokud jde o výše uvedené citlivé informace, jsou v našich kancelářích vyhrazeny jen povolaným osobám. K osobním informacím mají přístup pouze zaměstnanci, kteří tyto potřebují k vykonání určité práce (například náš účetní nebo zástupce oddělení služeb zákazníkům). Nadto jsou naši zaměstnanci pravidelně proškolováni o postupech a zásadách ochrany soukromí. Každé čtvrtletí jsou tyto zásady aktualizovány a naši zaměstnanci, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, jsou informováni anebo upozorňováni na důležitost, kterou klademe na Vaše soukromí, a o tom, co mohou udělat pro ochranu informací našich zákazníků.

Změny těchto zásad na ochranu soukromí
Talk Fusion si vyhrazuje právo kdykoli dle vlastního uvážení tyto Zásady na ochranu soukromí změnit či upravit. Dojde-li k podstatným změnám či úpravám těchto Zásad na ochranu soukromí, budeme Vás o těchto změnách či úpravách informovat v záložce Ochrana osobních údajů nejméně 30 dnů před jejich provedením.

Odkazy
Webové stránky Talk Fusion mohou obsahovat odkazy na jiné stránky nebo odkazy z jiných stránek pocházející. Vezměte prosím na vědomí, že Talk Fusion není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách. Doporučujeme uživatelům, aby si při odcházení z našich webových stránek pročetli prohlášení o ochraně osobních údajů u každé stránky, která sbírá osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje výhradně na informace shromažďované prostřednictvím webové stránky Talk Fusion.

Zákon státu Kalifornie o internetové ochraně soukromí - Online Privacy Protection Compliance
Jelikož chceme Vaše soukromí chránit, přijali jsme potřebná opatření, jež jsou v souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí California Online Privacy Protection Act Compliance. Bez Vašeho souhlasu nebudeme distribuovat Vaše osobní údaje jiným stranám.

Zákon o internetové ochraně osobních údajů dětí - Children’s Online Privacy Protection Act Compliance
Plníme předpisy stanovené zákonem COPPA (Zákon o internetové ochraně osobních údajů dětí), proto nebudeme vědomě shromažďovat žádné informace od osob mladších 13 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na osoby starší 13 let.

Výlučná internetová ochrana osobních údajů
Tyto on-line zásady ochrany osobních údajů se vztahují výlučně na informace shromažďované prostřednictvím našich internetových stránek, nikoli na informace shromažďované offline.

Řešení sporů
Tyto smluvní podmínky se řídí právem státu Florida. Výlučná jurisdikce a místo konání soudního líčení vyplývající z této Smlouvy musejí být v případě sporu výlučně uplatněna před soudy v Hillsborough County, státu Florida nebo United States District Court pro oblast Middle District of Florida, (Tampa Division).

Bez ohledu na výše uvedené platí: máte-li finanční nárok vyplývající nebo vztahující se k této Smlouvě, jenž odpovídá výši stanovené Vaším místním soudem pro drobné pohledávky (U.S. Small Claims Court), můžete řízení zahájit u soudu pro drobné pohledávky v jurisdikci USA v místě Vašeho bydliště.

Zproštění povinnosti vztahující se na skupinu
Smluvní strany se tímto vzdávají práva na odškodnění dle ustanovení hromadné žaloby. Veškeré nároky musí být vzneseny vůči jednotlivci nikoli proti skupině. Toto zproštění povinnosti vztahující se na určitou skupinu můžete odmítnout zasláním písemného oznámení Talk Fusion s Vaším požadavkem. Toto oznámení zašlete ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se přihlásil/a k odběru produktů a služeb. Oznámení o odstoupení posílejte na adresu společnosti Talk Fusion: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.

Otázky
Otázky vztahující se k Ochraně soukromí prosím směřujte elektronicky na adresu support@talkfusion.com nebo poštou na Talk Fusion, 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.


Tisk