Talk Fusion® IRÁNYELVEK ÉS ELJÁRÁSOK

Hatékony 2017. november 6


1. A partneri megállapodásban foglalt irányelvek és kompenzációs program; módosítások.

A jelen Irányelvek és eljárások jelenlegi formájukban és a Talk Fusion, Inc (a továbbiakban „Talk Fusion” vagy a „Társaság”) saját kizárólagos belátása szerint végzett módosításaikkal a Talk Fusion megállapodásának részét képezik. Az Irányelvek szóhasználatában a „Megállapodás” kifejezés együttesen jelenti a Talk Fusion megállapodását, az Irányelveket és eljárásokat és a Talk Fusion kompenzációs programját. A független partner megnevezése a továbbiakban „Partnerek”. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa a Megállapodást. A módosítások a róluk szóló értesítést és a Back-Office-ban történő közzétételüket követő 30. napon lépnek hatályba, ám a módosított irányelvek hatálya nem terjed ki visszamenőlegesen a módosítás hatályba lépését megelőzően történtekre. A Partnerek a jelen irányelvek 33. szakasza értelmében bármikor megszüntethetik Talk Fusion-vállalkozásukat.

2. Az irányelvek és a rendelkezések elválaszthatósága.

Ha jelen formájában vagy egy módosítást követően a Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, csak a rendelkezés érvénytelen vagy érvényesíthetetlen részei választhatók el a Megállapodástól, és a többi rendelkezés megőrzi a hatályát. Az elválasztott rendelkezést ekkor a jogszabályoknak megfelelően át kell alakítani, ügyelve rá, hogy a lehető legpontosabban tükrözze az eredeti rendelkezés szándékát. Ha egy Partner részéről bármilyen kereset vagy intézkedés van érvényben a Talk Fusionnel szemben, az nem gátolja a Talk Fusion jogát, hogy érvényre juttassa a Megállapodás bármely feltételét vagy rendelkezését.

3. Időtartam és a Talk Fusion-vállalkozás megújítása.

A megállapodás az aláírástól számított egy évre szól. A független partnereknek („Partner”) évente meg kell újítaniuk a megállapodást. A Partnerek a Back-Office rendszerén keresztül kapnak emlékeztetőt a közelgő megújításról. A Partnerek ekkor dönthetnek a közös munka beszüntetéséről. Ha a Partner nem mondja le a megállapodást, a közös munka automatikusan megújul, és a rendszer levonja a megújítás díját a Társaságnál nyilvántartott hitelkártyáról. Az éves megújítási díjak Észak-Dakotában opcionálisak.

4. Független alvállalkozói viszony.

A Partnerek független alvállalkozók, és nem a Talk Fusion munkavállalói. A Partnereknek a Talk Fusion-vállalkozás céljaira felhasznált minden írásos, grafikus és digitális anyagban úgy kell azonosítaniuk önmagukat, mint „a Talk Fusion® független partnere”. A potenciális partnerekkel és ügyfelekkel folytatott szóbeli kommunikációban a Partnereknek ugyanígy „a Talk Fusion független partnereként” kell bemutatkozniuk. A Partnerek senkit nem vezethetnek arra a hitre, hogy a Talk Fusion munkavállalóiként járnak el.

5. Általános magatartás.

A Partnerek kötelesek megóvni és előmozdítani a Talk Fusion és termékei jó hírét, kerülniük kell minden törvényellenes, megtévesztő, félrevezető, etikátlan vagy erkölcstelen tevékenységet és gyakorlatot, és szigorú morális jellemzőket kell tanúsítaniuk személyes és szakmai tevékenységükben. A Partnerek nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely káros hatással lehet a Társaság jó hírére és hírnevére. Nem lehetséges az irányelvekkel ellentétes szabályszegések teljes körű meghatározása, és az alábbi lista nem korlátozza a magatartási normákat, amelyeket a Partnereknek be kell tartaniuk a jelen irányelvek értelmében, ám az alábbi normák különösképpen érintik a Partnerek tevékenységét:

6. Közösségi oldalak.

A jelen Irányelvekben megfogalmazott minden egyéb követelmény betartása mellett a Partnerek elfogadják az alábbi feltételeket is, ha bármilyen jellegű közösségi oldalt használnak a Talk Fusion-vállalkozásuk kapcsán, korlátozás nélkül ideértve a blogok, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a YouTube és a Pinterest felületét:

7. A Partner által létrehozott marketingmódszerek, hirdetések és promóciós anyagok (értékesítési eszközök).

A Partnerek kizárólag a Talk Fusion által jóváhagyott értékesítési segédanyagokat, hirdetéseket, promóciós anyagokat és marketingmódszereket használhatják (közös elnevezéssel: „értékesítési eszközök”), amikor a Talk Fusion-vállalkozást vagy a Talk Fusion termékeit és szolgáltatásait népszerűsítik. Ezek az anyagok a Back-Office-ban a dokumentumtárban (Document Library) érhetők el.

8. Védjegyek és szerzői jog.

A „Talk Fusion” név és a Társaság által esetlegesen felvett egyéb nevek a Talk Fusion tulajdonát képező védjegyek, márkavédjegyek és szolgáltatási védjegyek. A Társaság korlátozott licencet ad a Partnernek márkavédjegyei és védjegyei felhasználására promóciós anyagokban a Partner Megállapodásának hatályossági idejére. Ha egy Partner Megállapodása bármilyen okból megszűnik, a licenc ezzel lejár, és a Partnernek haladéktalanul be kell szüntetnie a Társaság védjegyeinek és márkavédjegyeinek felhasználását. A Partner semmilyen körülmények között sem használhatja fel a Talk Fusion márkavédjegyeit vagy védjegyeit bármely e-mail-címben, webes domainnévben, illetve közösségiprofil-megnevezésben, -névben vagy -címben.

A Talk Fusion rendszeresen szervez élő és rögzített eseményeket, webináriumokat és telefonos konferenciahívásokat. Az ilyen események során a Társaság vezetői, partnerei és vendégei is megjelennek és megszólalnak. Az ilyen eseményeket bemutató tartalmak szerzői jogi védelem alatt álló anyagok, amelyek kizárólagos tulajdonosa a Társaság. A Partnerek semmilyen okból nem rögzíthetik az ilyen vállalati anyagokat, legyen szó élő eseményről, webináriumról, konferenciahívásról vagy bármely más csatornán közvetített anyagról.

Ezenfelül a Társaság által előállított értékesítési eszközök, videók, hanganyagok, podcastok és nyomtatott anyagok is szerzői jogi védelem alatt állnak. A Partnerek nem készíthetnek másolatot az ilyen anyagokról személyes vagy üzleti felhasználásra a Társaság előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

9. Partneri webhelyek.

A Partnerek nem hozhatnak létre saját webhelyet Talk Fusion-vállalkozásuk vagy a Talk Fusion termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítésére. A Talk Fusion által biztosított hivatalos replikált webhelyek jelentik az egyetlen online felületet, amelyen keresztül a Talk Fusion termékei értékesíthetők, és a Talk Fusion partnereinek toborzása elvégezhető.

10. Kiskereskedelmi egységek.

A Társaság direktértékesítési terjesztési módszerének támogatása és a független alvállalkozói viszony megóvása érdekében a Partnerek vállalják, hogy nem jelenítik meg vagy értékesítik a Talk Fusion termékeit vagy írásos anyagait (és más módon sem népszerűsítik a Talk Fusion által nyújtott lehetőséget vagy termékeket) bármely kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi egységben, raktárhelyiségben vagy kedvezményes árakat kínáló létesítményben. A fentiek ellenére a Partnerek megjeleníthetik és értékesíthetik a Talk Fusion írásos promóciós anyagait szakmai kiállításokon.

11. Szponzorváltás.

A Partner kizárólag egy módon válthat szponzort szabályosan: ha írásban önkéntesen lemondja Talk Fusion-vállalkozását, majd hat (6) naptári hónapon keresztül inaktív marad. A hat hónapon át tartó inaktivitást követően korábbi Partner újra jelentkezhet egy új szponzor alá. A Partner a lemondással elveszít minden jogot a korábbi downline-szervezete kapcsán.

12. Jogigények feladása.

Amennyiben a Partner szabályellenesen vált szponzort, a Talk Fusion fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy határozzon a downline-szervezet sorsáról, amelyet a Partner a második szponzori viszonyban alakított ki. A PARTNEREK MINDEN OLYAN JOGIGÉNYT FELADNAK A TALK FUSIONNEL, TISZTVISELŐIVEL, IGAZGATÓIVAL, TULAJDONOSAIVAL, MUNKAVÁLLALÓIVAL ÉS ÜGYNÖKEIVEL SZEMBEN, AMELY AHHOZ A DÖNTÉSHEZ KAPCSOLÓDIK VAGY ABBÓL FAKAD, AMELYET A TALK FUSION HOZOTT A SZABÁLYTALAN SZPONZORVÁLTÁST VÉGREHAJTÓ PARTNER ALATT KIÉPÍTETT DOWNLINE-SZERVEZET SORSÁRÓL.

13. A termékkel kapcsolatos állítások.

A Partnerek nem tehetnek olyan kijelentéseket (korlátozás nélkül ideértve az ajánlásokat) a Talk Fusion termékeinek funkcióiról, amelyek nem szerepelnek a Talk Fusion hivatalos anyagaiban vagy hivatalos webhelyén.

14. A jövedelem bemutatása.

A Partnereknek mindenkor tisztességes és becsületes módon kell bemutatniuk a Talk Fusion által nyújtott bevételi lehetőséget. A Partnerek nem túlozhatják el a jövedelmi potenciált, és soha nem állíthatják, hogy biztosított a későbbi jövedelem azoknak, akik független partnerként csatlakoznak a Talk Fusion szervezetéhez.

15. Jövedelmi tájékoztató nyilatkozat.

Amikor egy potenciális partnernek bemutatja a Talk Fusion-vállalkozást, illetve bármikor, amikor a Talk Fusion által nyújtott bevételi lehetőségről beszélget egy potenciális partnerrel, a bemutatót vezető Partnernek ismertetnie kell a potenciális partnerekkel a Talk Fusion legfrissebb jövedelmi tájékoztató nyilatkozatát (Income Disclosure Statement, IDS). Az IDS a Back-Office-ból tölthető le. A bemutató során a Partnernek egyértelművé kell tennie, hogy a bevétel nem garantált, és alaposan át kell tekintenie az aktuális IDS-t a potenciális partnerrel. Ha egy Partner diasor vagy egyéb vizuális prezentációs anyagok segítségével mutatja be a Talk Fusion-vállalkozást egy közönségnek, a bemutató egyik oldalának tartalmaznia kell az aktuális IDS-t, és azon az oldalon nem szerepelhet más grafikai elem vagy szöveg. A bemutatót vezető Partnernek alaposan át kell beszélnie az IDS-t a közönséggel.

16. A kompenzációs programmal és a rendszerrel kapcsolatos állítások.

A Talk Fusion kompenzációs programjának bemutatása vagy megvitatása során egyértelművé kell tennie a potenciális partnereknek, hogy a Talk Fusion szervezetében elért pénzügyi siker elkötelezettséget, erőfeszítést és értékesítési készségeket igényel. Ennek megfelelően soha nem állíthatja, hogy a siker szorgalmas munka nélkül is lehetséges. Ezen a területen többek között megtévesztőnek számítanak az alábbi kijelentések:

A fentiek néhány példát jelentenek a kompenzációs programmal és a Társaság rendszerével kapcsolatos félrevezető állításokra. Fontos, hogy ne éljen a fentiekkel, illetve bármely olyan egyéb kijelentéssel, amelynek hatására egy potenciális partner úgy gondolhatja, hogy elkötelezettség, erőfeszítés és értékesítési készségek nélkül is sikeres Partnerré válhat.

17. Médiamegkeresések.

A Partnerek nem érintkezhetnek a média képviselőivel a Talk Fusion-vállalkozás vagy a termékek kapcsán. Minden médiamegkeresést – ideértve a rádiót, a televíziót, a nyomtatott sajtót, az online sajtót és minden más médiaképviselőt – tovább kell irányítani a Talk Fusion marketingosztályához.

18. A toborzás tilalma.

A Talk Fusion Partnerei szabadon részt vehetnek más hálózatimarketing-rendszerekben. A Megállapodás időtartama alatt és az azt követő egy évben azonban – egy Partner személyesen szponzorált downline partnerei kivételével – a Partnerek nem toborozhatnak közvetlen vagy közvetett módon más Talk Fusion-partnereket bármely más direktmarketing-vállalkozásba. A „toborzás” kifejezés egy másik Talk Fusion-partner közvetlen vagy közvetett, megvalósult vagy megkísérelt szponzorációját, népszerűsítését, bevonását, ösztönzését vagy egyéb befolyásolását jelenti, hogy lépjen be egy másik direktmarketing-lehetőségbe, vagy vegyen részt abban. A tevékenység akkor is toborzásnak minősül, ha a Partner egy másik partner vagy egy ügyfél érdeklődése nyomán jár el.

Ha egy Partner részt vesz másik, nem a Talk Fusion által kínált vállalkozásban vagy direktmarketing-rendszerben, a Partner felelőssége annak biztosítása, hogy a Talk Fusion-vállalkozása minden más vállalkozástól és/vagy direktmarketing-rendszertől teljes mértékben függetlenül működjön. Ennek érdekében a Partnernek tilosak az alábbiak:

A Talk Fusion és a Partner megállapodnak abban, hogy a jelen szabályok bármely megsértése helyrehozhatatlan kárt okoz a Talk Fusionnek, amelyre nem létezik megfelelő jogorvoslat, és a Talk Fusiont ért kár súlyosabb, mint a Partnert ért esetleges kár, így a Talk Fusion jogosult a tevékenység azonnali és tartós felfüggesztését kérni a szabály további megsértésének megelőzése érdekében.

19. Keresztbe-szponzorálás.

Meglévő vagy megkísérelt keresztbe-szponzorálás szigorúan tilos. “Keresztbe-szponzorálás” azt jelenti, hogy egy olyan személyt vesznek fel, akinek már van létező vevői vagy munkatársi megállapodása a Talk Fusion-nel, vagy már volt a megelőző hat naptári hónapban, egy másik szponzor vonalán. Tilos házastárs vagy rokon nevének a használata, márkanév, kitalált cégnév, kitalált név, vállalatok, társaságok, trösztök, szövetségi azonosító számok vagy fiktív azonosító számok használata az irányelv kijátszására. A munkatársak nem szabad, hogy lealacsonyítsanak, lejárassanak vagy rágalmazzanak más munkatársat, amikor megkísérelnek egy másik munkatársat felvenni, hogy egy munkatárs első marketing csapatát létrehozzák. Ez az irányelv nem tiltja a 34 fejezetben leírt Talk Fusion üzlet átadást.

Ha a keresztbe-szponzorálás kiderül, arra rögtön fel kell hívni a cég figyelmét. A Talk Fusion fegyelmi eljárást kezdeményezhet az ellen a munkatárs ellen, amely megváltoztatta a szervezetet és/vagy az ellen a munkatárs ellen, aki bíztatta vagy részt vett a keresztbe-szponzorálásban. A Talk Fusion az egészet vagy egy részét a bűnös beosztottjainak átmozgathatja az eredeti beosztotti szervezethez, ha azt a Cég úgy tartja igazságosnak és kivitelezhetőnek ítéli. Habár a Talk Fusion nem köteles átmozgatni a keresztbe-szponzorált munkatárs beosztotti szervezetét, a szervezet végső felépítését a Talk Fusion határozza meg. A munkatárs lemond az összes követeléséről és bírósági keresetről a Talk Fusion-nel szemben, ami a keresztbe-szponzorálás miatti beosztotti szervezet áthelyezéséből adódik.

20. A személyes adatok kezelése.

Ha személyes adatokat kap a potenciális partnerektől vagy ügyfelektől, illetve velük kapcsolatban, az Ön felelőssége azok biztonságának megőrzése. Ha már nincs szüksége mások személyes adataira, azokat semmisítse meg, vagy helyreállíthatatlanul törölje. A személyes adatok olyan információk, amelyek alkalmasak egy egyén személyazonosságának megállapítására, illetve lehetővé teszik, hogy vele kapcsolatba lépjen. Ide tartozik egy ügyfél, potenciális ügyfél, partner vagy potenciális partner neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma, hitelkártyaadatai, társadalombiztosítási száma, adóazonosító jele és az adatok kapcsán bármely egyéb információ.

21. Bizalmas információk.

„Bizalmas információk” többek között a Talk Fusion partnereinek és/vagy ügyfeleinek személyazonossága, elérhetőségei és/vagy értékesítési információi, ha: (a) azokat bármely Back-Office tartalmazza, illetve onnan származik; (b) azok bármely olyan jelentésből származnak, amelyet a Talk Fusion adott ki a Partnereknek, hogy segítséget nyújtson a Talk Fusion-vállalkozás működtetésében és kezelésében; és/vagy (c) azokhoz a Partner nem fért volna hozzá, illetve azokat nem szerezte volna be, ha nem állna kapcsolatban a Talk Fusionnel. A bizalmas információk a Talk Fusion kizárólagos tulajdonát képező üzleti titkok, amelyeket a Partnerek csak szigorúan bizalmas jelleggel ismerhetnek meg. A bizalmas információk nem adhatók ki közvetlen vagy közvetett módon külső feleknek, és nem használhatók fel semmilyen egyéb célra, mint hogy a Partner felépítse és kezelje a saját független Talk Fusion-vállalkozását.

A jelen szabályok bármely megsértése helyrehozhatatlan kárt okoz a Talk Fusionnek, amelyre nem létezik megfelelő jogorvoslat. A felek továbbá megállapodnak, hogy a Talk Fusiont ért kár súlyosabb, mint a Partnert ért esetleges kár, ha a Társaságnak a tevékenység felfüggesztését ítélik meg. A Talk Fusion ennélfogva azonnali és tartós méltányos kártérítésre jogosult a szabály további megsértésének megelőzése érdekében.

22. Termékkészlet és bónuszvásárlás.

A Partnerek nem tarthatnak viszonteladási céllal készletet a Talk Fusion termékeiből. Megvásárlás után a termékek az interneten érhetők el az ügyfélnek. Ezenfelül a bónuszvásárlás is szigorúan tilos. A bónuszvásárlás a termékek megvásárlása bármely egyéb okból, mint a jóhiszemű viszontértékesítés vagy felhasználás, illetve bármely egyéb mechanizmus vagy csel, amelynek célja a rangszerzés vagy a rang megőrzése, ösztönzők, díjak, jutalékok vagy bónuszok megszerzése, ha annak alapvető célja nem a végfelhasználók jóhiszemű termékvásárlása valós felhasználásra.

23. A kapcsolódó felek és a háztartás tagjainak tevékenysége.

Az „Üzleti vállalkozás” minden olyan vállalatot, partnerséget, korlátolt felelősségű társaságot, trösztöt vagy egyéb szervezetet jelent, amely egy független Talk Fusion-vállalkozás tulajdonosa vagy üzemeltetője. A „Kapcsolódó fél” bármely olyan egyént, partnerséget, trösztöt, korlátolt felelősségű társaságot vagy egyéb egységet jelent, aki vagy amely egy Üzleti vállalkozásban tulajdonosi érdekeltséggel vagy vezetői felelősséggel rendelkezik.

Minden Üzleti vállalkozás és Kapcsolódó fél köteles betartani a Megállapodás rendelkezéseit. Ha egy Üzleti vállalkozás és/vagy bármely Kapcsolódó fél megsérti a Megállapodást, a Talk Fusion fegyelmi eljárást indíthat az Üzleti vállalkozással és/vagy bármely vagy minden Kapcsolódó féllel szemben. Ezenfelül ha egy Partner egy háztartásban élő családtagja olyan tevékenységben vesz részt, amely sérti a Megállapodást, a családtag viselkedése felróható a Partnernek.

24. Negatív megjegyzések.

A Talk Fusion kapcsán minden panaszt és aggályt az ügyfélszolgálat felé kell intézni. A Partnerek nem tehetnek becsmérlő, lealacsonyító vagy negatív megjegyzéseket külső feleknek más partnereknek a Talk Fusion, illetve a Társaság tulajdonosai, tisztségviselői, igazgatói, vezetősége, munkavállalói, más partnerei, valamint a marketing- és kompenzációs program kapcsán. A Partnerek és a Talk Fusion közötti vitákat és nézeteltéréseket a vitarendezési eljáráson keresztül kell megoldani, és a Társaság és a Partner megállapodik, hogy a másik félre nem tesz becsmérlő, hitelrontó vagy kritikus megjegyzést az interneten vagy bármely egyéb nyilvános fórumon.

25. A bónuszok és a jutalékok korrekciója.

A termékértékesítésből származó jutalék teljes kiérdemlésére akkor kerül sor, ha a termékvásárláshoz kapcsolódó, vonatkozó visszatérési, visszavásárlási és visszaterhelési időszakok mindegyike lejárt. Ha egy terméket visszajuttatnak a Talk Fusionnek visszatérítésért, vagy a Társaság visszavásárolja azt, illetve visszaterhelés történik, a Társaság visszavonja a visszaküldött vagy visszavásárolt termékekhez kapcsolódó jutalékot. A ki nem érdemelt jutalékot abban a hónapban vonjuk le, amikor a visszatérítésre vagy a visszaterhelésre sor került, és ezután a jutalék megtérítéséig minden fizetési időszakban folytatódik a levonás az upline partnerektől, akik bónuszt és jutalékot kaptak a visszatérített termékek értékesítése után.

A Talk Fusion kompenzációs programja legfeljebb a társaság teljes értékesítési volumenének 60%-át juttatja el jutalék és bónuszok formájában a független partnereknek. Ha bármely kifizetési kalkuláció nyomán a teljes kifizetés meghaladja az értékesítési volumen 60%-át, a csapatbónuszokat arányos mértékben korrigáljuk, hogy a teljes kifizetés (minden bónuszt és jutalékot figyelembe véve) ne haladja meg az értékesítési volumen 60%-át.

A Talk Fusion fenntartja magának a jogot, hogy visszatartsa vagy lecsökkentse bármely Partner kompenzációját, ha ezt szükségesnek ítéli bármely közvetlen bírósági letiltás (garnishment) vagy végzés nyomán, amely arra ítéli a Talk Fusiont, hogy megőrizze, visszatartsa vagy átirányítsa az ilyen jutalékösszeget egy külső félnek.

26. Az értékesítési segédanyagok visszajuttatása a Partnertől megszűnés vagy felmondás esetén.

A Partner a Megállapodás megszűnése vagy felmondása esetén visszajuttathatja azokat a materiális termékeket és értékesítési eszközöket, amelyeket személyesen vásárolt meg a Talk Fusiontől a megszűnést megelőző 12 hónapban, amennyiben azok értékesíthető állapotban vannak. (Az egyéves időszakra vonatkozó kitétel nem érvényes Maryland, Massachusetts, Wyoming és Puerto Rico lakosaira.) Ha a Társaság kézhez kapta a visszajuttatott termékeket, és megerősítette, hogy azok értékesíthető állapotban vannak, a Partner visszakapja az eredeti nettó vásárlási ár 90%-át. A szállítási és kezelési költségek nem téríthetők vissza. Ha a vásárlás hitelkártyával történt, a visszatérítés ugyanarra a számlára történik. A termékek akkor vannak „értékesíthető állapotban”, ha nincsenek felnyitva, nem használtak, és a csomagolást és a címkét nem módosították, és azokat nem érte kár. Ha az árut az értékesítéskor egyértelműen nem visszatéríthetőként, lezártként, megszűntként vagy szezonális tárgyként azonosították, illetve ha lejárt a kereskedelmi szempontból észszerűnek tekinthető felhasználhatósága vagy szavatossága, az nem számít értékesíthető állapotúnak. Az árut a megszűnés vagy felmondás dátumától számított 30 napon belül kell visszajuttatni. A Back-Office és a replikált webhely díjai vissza nem téríthetők, kivéve, ha a hatályos állami törvények ettől eltérően rendelkeznek.

27. A megrendelés lemondása.

A szövetségi és az állami jogszabályok előírják, hogy a munkatársak tájékoztassák lakossági ügyfeleiket, hogy 10 napjuk van (ez vonatkozik az alaszkai lakosokra is, akiknek jellemzően öt munkanapjuk van; illetve a legalább 65 éves észak-dakotai lakosokra, akiknek 15 munkanapjuk van. A szombat munkanapnak számít, a vasárnap és a törvényi szünnapok nem. A Partnereknek szóban kell értesíteniük az ügyfeleiket erről a jogról.

28. Montana lakosai.

Montana lakosai a csatlakozást követő 15 napon belül lemondhatják partneri megállapodásukat, és ugyanebben az időszakban teljes visszatérítésért cserébe visszajuttathatják partneri készletüket és minden megvásárolt értékesítési eszközt és terméket a Társaságnak.

29. Fegyelmi eljárás.

A Megállapodás megsértése, bármely törvénysértő, csaló szándékú, megtévesztő vagy etikátlan üzleti magatartás, illetve bármely olyan cselekedet vagy mulasztás egy Partner részéről, amely a Társaság észszerű belátása szerint káros hatással lehet a jó hírnevére, a Partner Talk Fusion-vállalkozásának felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti, illetve bármely olyan fegyelmi intézkedést, amelyet a Talk Fusion megfelelőnek ítél a szabálysértésre adott válaszként. A Talk Fusion által megfelelőnek ítélt helyzetekben a Társaság jogi eljárást kezdeményezhet pénzbeli és/vagy méltányos kártérítésért.

30. Kártalanítás.

A Partnerek vállalják, hogy kártalanítják a Talk Fusiont minden olyan költség, kiadás, fogyasztói térítés, bírság, szankció, kár, kárrendezés vagy egyéb természetű kifizetés kapcsán, amely a Talk Fusiont terheli a Partner törvénysértő, csaló szándékú, megtévesztő, hanyag, etikátlan vagy a Megállapodást sértő cselekedeteiből vagy mulasztásaiból fakadóan vagy azokhoz kapcsolódóan. A Talk Fusion dönthet úgy, hogy kártalanítási jogait a Partnernek járó kompenzáció visszatartásán keresztül gyakorolja. Ez a beszámítási jog nem a kizárólagos módszert jelenti, amellyel a Talk Fusion beszedheti a neki járó összegeket a kártalanítási jog alapján.

31. A megszüntetés következményei.

Ha egy Partner vállalkozása bármilyen okból megszűnik, a Partner minden partneri jogtól, előnytől és előjogtól elesik. Ide tartozik a Talk Fusion független partnereként való megjelenés, a Talk Fusion termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése, valamint a jutalékok, bónuszok és egyéb jövedelmek fogadása a Partner saját értékesítéseiből, illetve a Partner és korábbi downline-szervezetének értékesítési és egyéb tevékenységeiből. A partneri készlet díjai és a megújítási díjak után nem jár teljes vagy részleges visszatérítés a Partner vállalkozásának megszűnése esetén.

32. Önkéntes megszüntetés.

A direktmarketing-program résztvevője jogosult vállalkozását bármikor, indoklás nélkül megszüntetni. A megszüntetésről írásban kell értesíteni a Társaságot a székhelyére küldött levélben, illetve a vállalkozás megszüntethető a Back-Office rendszerében is. Az írásos értesítésben szerepelnie kell a Partner aláírásának, nyomtatott nevének, címének és Talk Fusion-azonosítójának. Ha egy Partner egyben termék-előfizető is, a Partner termék-előfizetése továbbra is érvényben marad, hacsak a Partner nem kéri kifejezetten, hogy az előfizetés is szűnjön meg. A Partner úgy is megszüntetheti Talk Fusion-vállalkozását, ha nem újítja meg a Megállapodást az éves fordulónapon – ehhez meg kell vonni a hozzájárulását az elektronikus szerződéskötéshez.

Ha bármilyen független munkatárs vagy ügyfél elégedetlen az eredeti termékcsomag-vásárlással, a Talk Fusion az értékesítés dátumától számítva tíz (10) napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciát kínál (kivéve, ha azt jogszabály más módon írja elő). Az éves megújítási díj, a termékcsomagváltás díja, az átutalási díjak és a forgalmi adók vissza nem téríthetők. Az összes visszatérítés feldolgozása attól a dátumtól számított 7 munkanapon belül megtörténik, amikor Ön a visszavonásának visszaigazolását megkapta.

33. Megszüntetés inaktivitás miatt.

Ha egy Partner hat egymást követő hónapban sem keres jutalékot, a partneri megállapodását és a Talk Fusion-vállalkozását inaktivitás miatt megszüntetjük. Ha egy Partner egyben termék-előfizető is, a Partner havi termék-előfizetése továbbra is érvényben marad, hacsak a Partner nem kéri kifejezetten, hogy az előfizetés is szűnjön meg. A korábbi Partner ekkor kiskereskedelmi ügyféllé válik. Ha a korábbi Partner szeretne ismét partnerként belépni, új jelentkezést kell benyújtania, és a bináris fa alsó szintjére kerül. Fontos: Ha a partner legalább egy éves időszakra előre kifizette a havi előfizetést, az előre kifizetett időszak lejáratáig nem soroljuk át ügyféllé.

34. Üzletátadás.

Az elismert működést folytató Partnerek a Talk Fusion előzetes írásos hozzájárulásával átadhatják vagy eladhatják Talk Fusion-vállalkozásukat. A vállalkozás átadására vonatkozó kérvényt írásban kell benyújtani a support@talkfusion.com címre. A Talk Fusion joga eldönteni, hogy engedélyezi-e a vállalkozás értékesítését vagy átadását, ám a jóváhagyást észszerűtlen módon nem tartjuk vissza. A fegyelmi ügyből próbaidőre bocsátott, illetve felfüggesztés vagy egyéb fegyelmi kivizsgálás alatt álló vállalkozások azonban nem adhatók át a fegyelmi ügy megoldásáig. A vállalkozás harmadik félnek való átadása előtt a Talk Fusion elővásárlási joggal élhet a harmadik féllel megállapodott feltételekkel azonos feltételek mellett. A Társaságnak 10 nap áll a rendelkezésére az elővásárlási jog gyakorlására.

35. Átadás a Partner elhalálozása esetén.

A Partner örököseire hagyhatja a vállalkozását. Mivel a Talk Fusion nem tudja a jutalékokat több kedvezményezett között felosztani, a kedvezményezetteknek üzleti vállalkozásba kell tömörülniük (kft., Bt. stb.), és a Talk Fusion ennek az üzleti vállalkozásnak adja át a vállalkozást, és részére utalja a jutalékokat. Ha a vállalkozás átadására végrendeleti rendelkezéssel kerül sor, a vállalkozás kedvezményezettjének hiteles végrendelettel, a vagyonkezelő írásos utasításaival vagy bírósági végzéssel kell igazolnia a Talk Fusion felé az elhunyt személy a vállalkozással kapcsolatos rendelkezését. A kedvezményezettnek ezenkívül a vállalkozás átadását követő 30 napon belül egy Talk Fusion-megállapodást is be kell nyújtania a Társaságnak, ellenkező esetben a vállalkozás megszűnik.

36. A vállalkozás felosztása válás esetén.

A Talk Fusion nem tudja több fél között felosztani a jutalékot, és nem képes a downline-szervezet felosztására sem. Ennélfogva válás esetén a házasságot felbontó ítéletben teljes egészében az egyik félnek kell ítélni a vállalkozást. A Talk Fusion a vállalkozás tulajdonosaként azt a korábbi házastársat ismeri el, akit a vállalkozás egy törvényes egyezség vagy bírósági ítélet nyomán illet. A Talk Fusion-vállalkozást megkapó korábbi házastársnak a házasság felbontását követő 30 napon belül egy Talk Fusion-megállapodást is alá kell írnia és be kell nyújtania, ellenkező esetben a vállalkozás megszűnik.

37. Egy üzleti vállalkozás feloszlatása.

A Talk Fusion nem tudja több fél között felosztani a jutalékot, és nem képes a downline-szervezet felosztására sem. Ennélfogva amennyiben feloszlik egy üzleti vállalkozás, amely egy Talk Fusion-vállalkozást üzemeltet, az üzleti vállalkozás tulajdonosainak tájékoztatniuk kell a Társaságot a vállalkozást átvevő fél kilétéről. A Talk Fusion-vállalkozást olyan személynek vagy szervezetnek kell átvennie, akit a Társaság korábban az üzleti vállalkozás tulajdonosaként ismert el. A Társaság nem tudja több fél között felosztani a vállalkozást, illetve külön jutalékfizetéseket eszközölni. Ha az üzleti vállalkozás szeretné értékesíteni vagy átadni Talk Fusion-vállalkozását, azt a 34. szakasz rendelkezéseinek megfelelőn teheti meg. A Talk Fusion-vállalkozást megkapó félnek ezenkívül az üzleti vállalkozás feloszlatását követő 30 napon belül egy Talk Fusion-megállapodást is alá kell írnia és be kell nyújtania a Társaságnak, ellenkező esetben a Talk Fusion-vállalkozás megszűnik.

38. A Partnerek buzdítása az Irányelvek megsértésére.

A Partnerek nem buzdíthatnak, ösztönözhetnek vagy segíthetnek más partnereket a Megállapodás bármilyen jellegű megsértésére vagy megsértésében.

39. Hibák és eltérések bejelentése.

Ha egy Partner úgy véli, hogy hiba vagy eltérés történt a kompenzációjában, a downline-szervezete felépítésében vagy összeállításában, illetve a Társaság részéről bármely egyéb területen, amely hatással van a bevételére, a Partner felelőssége erről írásos bejelentést tenni a Társaságnak a hiba előfordulását követő 60 napon belül. A Talk Fusion mindent megtesz a hibák kijavítása érdekében, ám a Társaságnak nem felelőssége a hibák kijavítása, a módosítások megtétele és a pénzügyi térítés olyan hibákért, amelyeket a hiba bekövetkezésétől számított 60 napon túl jelentettek be.

40. Nemzetközi tevékenységek.

A Partnerek nem értékesíthetik a Talk Fusion termékeit nemzetközi piacokon, és nem végezhetnek semmilyen jellegű üzleti tevékenységet olyan külföldi országokban, amelyekkel kapcsolatban a Társaság nem tett hivatalos bejelentést a bevezetésről.

41. Vitarendezés.

A Partnerek és a Társaság közötti vitás ügyek rendezésére az alábbi átfogó vitarendezés megközelítés érvényes:

a) Bizalmas közvetítés. A jelen irányelvekben szereplő kivételes esetektől eltekintve a Megállapodásból vagy a Talk Fusion-vállalkozásból fakadóan vagy azok kapcsán indított jogi eljárást megelőzően a felek igyekeznek jóhiszeműen megoldani a vitás ügyet bizalmas, nem kötelező erejű közvetítés útján. A feleknek kölcsönösen elfogadható személyt kell kijelölni közvetítő félként. Amennyiben a felek nem tudnak megegyezni a közvetítő személyében a panaszos fél a másik félnek benyújtott írásos kérését követő 30 napon belül, a panaszos fél az American Arbitration Association („AAA”) vitarendező testületet kéri fel a közvetítő kijelölésére. A közvetítésnek a panaszos fél a másik félnek benyújtott írásos kérését követő 90 napon belül kell lezajlania. A közvetítő díját és költségeit, valamint a közvetítés levezetésének költségeit egyenlő mértékben osztják el a felek. A várható közös díjak és költségek ráeső részét mindkét fél legalább 10 nappal a közvetítést megelőzően köteles megfizetni. Minden fél önmaga állja a saját ügyvédi díjat és költségeit és a közvetítés levezetésével és az azon való részvétellel kapcsolatos kiadásokat. A legalább 15 000 dollár értékű követelésekkel kapcsolatos meghallgatásra a felek és a közvetítő fizikai jelenlétében kerül sor a floridai Brandonban, és a felek ettől eltérő megállapodása hiányában az ilyen egyeztetés legfeljebb két munkanapot vehet igénybe. A 15 000 dollár összeget el nem érő egyeztetések telefonon is megtarthatók, ám a felek közös megállapodásával ezekre személyesen is sor kerülhet. A felek ettől eltérő megállapodása hiányában az ilyen egyeztetés legfeljebb egy munkanapot vehet igénybe. Egyik felet sem képviselheti ügyvéd a közvetítés során, ha a kérdéses összeg nem éri el a 15 000 dollárt. Ha azonban az egyik fél önmaga nevében eljáró ügyvéd, a másik fél is jogosult ügyvédet fogadni, hogy az nevében a közvetítésen eljárjon

b) Bizalmas vitarendezés. Hacsak a Megállapodás másként nem rendelkezik, a közvetítés során meg nem oldott, legalább 15 000 dollár összegű, a Megállapodásból vagy annak megsértéséből, illetve a Talk Fusion-vállalkozásból fakadó vagy ezekhez kapcsolódó követelések kárrendezése kötelező érvényű, bizalmas vitarendezéssel történik. A Felek mindennemű jogukról lemondanak, hogy a vitás ügyet bíróság elé vigyék. A vitarendezés befogadását és adminisztrációját az American Arbitration Association végzi az AAA kereskedelmi vitarendezési szabályaival (Commercial Arbitration Rules) és közvetítési eljárásrendjével (Mediation Procedures) összhangban, amelyek az AAA webhelyén érhetők el a www.adr.org címen. Az AAA kereskedelmi vitarendezési szabályainak és közvetítési eljárásrendjének egy példányát a Partnerek e-mailben is megkapják, ha ezt a Talk Fusion ügyfélszolgálatától kérik. Az AAA szabályaitól függetlenül, hacsak a Felek másként nem határoztak, az alábbiak érvényesek minden vitarendezési eljárásra:

A vitarendezésre a felek által kiválasztott helyszínen kerül sor. Ha a felek nem tudnak megállapodni egy megfelelő helyszínről, az egyeztetést a védekező fél lakhelye (ha egyén) vagy székhelye (ha vállalkozás) szerinti országban kell megtartani. A felek közösen elfogadható közvetítőt is választhatnak. Ha a felek nem egyeznek meg a közvetítő személyéről a közvetítési igény benyújtását követő 60 napon belül, a kérelmező felkéri az AAA-t egy közvetítő kijelölésére. A közvetítés minden fele önmaga felelős a közvetítés ráeső költségeiért és kiadásaiért, ideértve a jogi és indítványozási díjakat is. A közvetítő döntése a felekre nézve végleges és kötelező érvényű, és szükség esetén bármely bíróságon ítéletre csökkenthető, amely bármely fél felett joghatósággal bír. A vitarendezéssel kapcsolatos jelen megállapodás a Megállapodás lejáratát vagy megszüntetését követően is hatályos marad.

A felek, azok ügynökei és ügyvédei, valamint a közvetítő megőrzik a közvetítési eljárás bizalmas jellegét, és az alábbiakat nem közlik harmadik felekkel:

c) Kártérítés a titoktartás megsértéséért. Ha egy fél megsérti a közvetítési vagy vitarendezési irányelvek értelmében fennálló titoktartási kötelezettségeit, a vétlen fél jó hírneve jelentős károkat szenved, amelyek nem számíthatók ki egyszerűen. Ezért ha egy fél, annak ügyvédei vagy ügynökei megsértik a jelen irányelvek titoktartási rendelkezéseit, a vétlen fél esetenként 25 000 dollár összegű kártérítésre jogosult. Minden egyes vád, vallomás, igény vagy egyéb minden egyes közzététele külön-külön esetnek számít. A Felek megállapodnak, hogy a kártérítés összege észszerű, és lemondanak minden jogigényről annak kapcsán, hogy az összeg bírságot jelentene. A vitarendezési irányelvekben foglalt titoktartási kötelezettség nem gátolja a jóhiszemben eljáró felet vagy ügyvédjét, hogy egy egyénnel megbeszélést folytasson annak megállapítására, hogy tanúnak számít-e, illetve szükség szerint a tanúhoz intézett kérdéseket tegyen fel a releváns tanúvallomás érdekében, illetve hogy a tanú felkészítése vagy a tanú az üggyel kapcsolatos tényismereti szintjének megállapítása érdekében dokumentumokat vagy egyéb bizonyítékokat mutasson be neki. Egyik fél sem teheti azonban lehetővé, hogy egy tanú vagy potenciális tanú megőrizze az üggyel kapcsolatos bármely dokumentum, bizonyíték vagy vallomás egy példányát.

d) Vitarendezés nem igénylő jogviták.

e) Közös keresetekkel kapcsolatos joglemondás. Minden jogvitát, amely a Megállapodáshoz vagy a Talk Fusion-vállalkozáshoz kapcsolódik, illetve azokból fakad, egyéni alapon kell felvetni és rendezni. A felek lemondanak azon jogukról, hogy közös keresetet nyújtsanak be a másik féllel vagy annak bármely tulajdonosával, tisztviselőjével, igazgatójával vagy ügynökével szemben.

f) Kártérítés. Minden olyan eset kapcsán, amely egy Partner Megállapodásának és/vagy független vállalkozásának jogtalan megszüntetéséből fakad, a felek megállapodnak, hogy a kár összegének megállapítása rendkívül nehéz. Emiatt a felek úgy rendelkeznek, hogy amennyiben bármely jogrendben bizonyítottan jogtalan egy Partner Megállapodásának nem önkéntes megszüntetése és/vagy a független vállalkozásának elvesztése, a Partner kizárólag az alábbiak szerint kiszámított kártérítési összegre jogosult:

A bruttó kompenzáció tartalmazza a Partner által a Talk Fusion kompenzációs programja keretében megszerzett jutalékokat és bónuszokat, valamint a Talk Fusion termékeinek értékesítése után a Partner által megkeresett kiskereskedelmi nyereséget. A kiskereskedelmi nyereség összegét azonban alá kell támasztani a Társaságnak benyújtott valós és pontos dokumentációval a Partner által az értékesítéskor a vásárlóknak adott, teljes mértékben és megfelelőn kitöltött számlákról. A Felek megállapodnak, hogy a fenti kártérítési összegek igazságosak és észszerűek.

A partnerek jutalékrangja az a rang vagy cím, amelyre ténylegesen jogosulttá váltak a Talk Fusion kompenzációs programja keretében egy kifizetési időszak során. A jelen Irányelvek értelmezésében a releváns kifizetési időszak a Partner jutalékrangjának meghatározásához az a kifizetési időszak, amikor a Partner vállalkozása felfüggesztésre vagy megszüntetésre került (amelyik előbb bekövetkezik). A jutalékrang nem egyezik meg az elismerési ranggal, amely a legmagasabb cím vagy rang, amely keretében a Partner valaha kifizetést kapott a Talk Fusion kompenzációs programja keretében.

g) Károkkal kapcsolatos jogkizárás. A Megállapodásból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó minden eljárás kapcsán a felek lemondanak minden jogigényről a véletlen és/vagy következményes károk kapcsán, még akkor is, ha a másik fél értesült az ilyen kár eshetőségéről. A felek ezenfelül lemondanak minden kárigényükről a példás vagy büntető jellegű károk kapcsán.

h) Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság. A Megállapodásból vagy a felek közötti üzleti kapcsolatból fakadó vagy azokhoz kapcsolódó jogviták kapcsán (ha nem terjed ki azokra a vitarendezés hatálya) a joghatóság kizárólag Florida állam Hillsborough megyéjének bíróságait és a Florida középső körzetében (Tampa divízió) működő Egyesült Államok körzeti bíróságát illeti. A bíróság elé tárt ügyeket Florida állam jogszabályai szabályozzák.

i) Louisiana állam lakosai. A fentiektől és a fent ismertetett vitarendezési rendelkezéstől függetlenül Louisiana állam lakosai jogosultak saját államukban és annak törvényei szerint jogi eljárást indítani.


Nyomtatás